• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
nguyenxuan   Thơ Đường luật Nguyên Xuân
Trần Thị Lợi   Trang Thơ Trần Thị Lợi
Nguyễn Ích Thông   THƠ NGUYỄN ÍCH THÔNG
buixuanphuong09   TỨ TUYỆT HOA LƯU
lyquangchinh   Mật khúc
Trần Thị Lợi   Mời cảm tác Ảnh - Sếp Về Miền Trung
Trần Thị Lợi   CHÚC MỪNG SINH NHẬT ADMIN NGỤ NGÔN - 27.6
nguyenxuan   Thông Báo - Trao đổi Chuyên môn
nguyenxuan   Học nấu đường tinh
hoanggiao   Về miền trung
hoanggiao   Đường luật - Hoàng Giao
Gió Bụi   Gió Bụi - Đường Luật
Gió Bụi   Diễn đàn VNTH mời họa - CHÚC MỪNG SINH NHẬT 79 THI HỮU BÙI XUÂN PHƯỢNG
Lệ Hà   Thơ Mạnh Kỷ
Lệ Hà   Thơ ĐL Lệ Hà
Sông Hậu   Thơ Sông Hậu Đã Biên Tập.
Lệ Hà   Trang thơ Lệ Hà
Lệ Hà   Tho Tran Xuan Sinh
Lệ Hà   Trang thơ Huy Thanh
Nguyễn Ích Thông   THƠ BỐN CÂU

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 79
    • Bài gửi: 656

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.110

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 45
    • Bài gửi: 361
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 187
    • Bài gửi: 3.819
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 1.160
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 152
    • Bài gửi: 529
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (1 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 511
    • Bài gửi: 75.089
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 66.004
   3. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 286
    • Bài gửi: 4.378
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 77
    • Bài gửi: 15.296
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 22.468
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   7. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 80
    • Bài gửi: 447
   8. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 134
    • Bài gửi: 2.253
   9. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 63
    • Bài gửi: 1.195
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 802
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 119
    • Bài gửi: 717
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 73
    • Bài gửi: 172
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 16
    • Bài gửi: 38
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 70
    • Bài gửi: 255
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 20
    • Bài gửi: 81
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 98
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 37
    • Bài gửi: 928
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 51
    • Bài gửi: 100
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 589
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 450
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 19
    • Bài gửi: 222
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 164
    • Bài gửi: 7.871
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 15
    • Bài gửi: 152
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 6
    • Bài gửi: 454
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 592
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 208
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 1.159
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.836
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 100
    • Bài gửi: 1.160
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 1.566
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 444
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 36
    • Bài gửi: 89
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 191
    • Bài gửi: 809
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 289
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 176
    • Bài gửi: 470
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 205
    • Bài gửi: 449
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 86
    • Bài gửi: 278
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 49
    • Bài gửi: 88
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 177
    • Bài gửi: 297
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 100
   5. Ẩm thực

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 117
    • Bài gửi: 657
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 14

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 56 người đang xem. 0 thành viên và 56 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 01:47 PM.

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 197

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 936, 25-12-2014

  1. AdolfoSher
  2. AlfonsoLuckett3
  3. AnalisaKah
  4. AndraKendr
  5. AndresMist
  6. AngelaBurg
  7. AngeliaWisniewsk
  8. AntwanKemp
  9. ArielRust
  10. ArturoJgq62
  11. Aubrey05E0540
  12. AurelioHyett
  13. baoanhpk
  14. BrigidaMid
  15. buixuanphuong09
  16. CaryPapst762057
  17. CatharineP
  18. CelesteRandle
  19. Charolette
  20. ChassidyBurrows
  21. ChiHailes9204973
  22. ChloeCazar
  23. ChristelScanlan
  24. ChristineMcGill
  25. Christoper
  26. ClarenceBi
  27. ConcettaEs
  28. CorazonFife
  29. CVELashond
  30. dannguyen123
  31. DarcyScroggins
  32. DarrelKnudson21
  33. Dawn84F43
  34. DawnV37716472
  35. daythi124
  36. DeanaSettle4416
  37. DelphiaMat
  38. DevinHeine
  39. dm659172
  40. DoloresSunseri
  41. DonnyCasti
  42. DQLFredric
  43. EliasHil600
  44. ElviraKvl9540742
  45. elylavitewhite
  46. ElyseBalse
  47. ErickMann53
  48. ErnestinaC
  49. EssieSatte
  50. EstebanFla
  51. FayEsj7514
  52. FelicitasB
  53. FelicitasLombard
  54. FelicitasT
  55. FinleyMcCo
  56. FuebyLyncbeef
  57. Gió Bụi
  58. GinoButz066
  59. GlennAvent
  60. gonkill123
  61. GuyGuerin5
  62. HỒNG THOẠI
  63. hồng vy
  64. HaThuy
  65. havu5984
  66. HildaNewland19
  67. Hoàng Dũng SG
  68. hoanggiao
  69. Huy Thanh
  70. huyba
  71. IeshaMalon
  72. JaniceCall
  73. JennaG3021
  74. JeremiahDove30
  75. JeremyFarnsworth
  76. jhkhikghky
  77. JodyCiotti
  78. JoseTownsend
  79. JoshuaGetz
  80. Kandice865
  81. KarinWang88197
  82. KarryStolp19817
  83. KathrinO43
  84. KayleneRiv
  85. KeenanItw853
  86. KerstinAnsell
  87. kids1412
  88. killua1303
  89. KimCoffman
  90. KirkJenks
  91. KristieBro
  92. kyubi24992
  93. Lê Đức Mẫn
  94. Lê Hải Châu
  95. Lam Y
  96. lamquangha2
  97. LashayRotton40
  98. LatanyaCon
  99. LaurindaHo
  100. LeonoreCaz
  101. lethanhson
  102. LetterofMen1303
  103. lindakieu2016
  104. linneomklaulkl
  105. LoreenRothstein
  106. LorieMatth
  107. LukeScobie71
  108. lyquangchinh
  109. Maddison7256
  110. maimo
  111. MammieStin
  112. manhky
  113. manviolsmrossm
  114. MarionBrockman1
  115. MarisolDri
  116. Marissa56T
  117. MarkusGrimm76
  118. MauraKenyo
  119. meoxinh0112
  120. MerriDerri
  121. Mike688191
  122. Minh Đức
  123. minhtrang02
  124. monday1116
  125. mrhoi88hd
  126. Nathaniel3009
  127. NewtonMcCa
  128. Ngân Gián 9
  129. Nguyễn Ích Thông
  130. NGUYỄN VĂN THÁI
  131. nguyenxuan
  132. nguynthi
  133. NildaKrich
  134. NobleEnglish3
  135. NRFAngel07
  136. OBZCorey07
  137. OctavioPerry
  138. OQLAntoine
  139. OuidaA313
  140. Patsy86172
  141. PDDJanna97079
  142. PearlNeagle2612
  143. PPKKeith54682278
  144. Quang Chính
  145. RaulPonins
  146. RemonaSear
  147. RIZShellie
  148. RochelleKu
  149. RockyMacka
  150. RodrickYlw
  151. RodrigoKir
  152. RoxieD7414625983
  153. RubenMarler
  154. SamHedrick
  155. SammyStrader9
  156. SharynStac
  157. ShaylaGold
  158. ShaynaWarman
  159. SherrillDu
  160. ShonaAshfo
  161. songNiger
  162. srobbasrva
  163. StevenRedd
  164. suckhoelavang3479
  165. SyreetaPow
  166. taile01
  167. TanyaHilli
  168. TashaDease99392
  169. TeresitaBo
  170. ThaliaMarlar5
  171. Thanh Nguyệt
  172. ThedaKruge
  173. thtoprtnor
  174. thugiangvu
  175. thylan
  176. ToneyWynn
  177. Tran Xuan Sinh
  178. trandiu
  179. Trần Thị Lợi
  180. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  181. TroyVerjus190
  182. VỀ MIỀN TRUNG
  183. VadaOreilly5298
  184. vancali96
  185. vankhuebanxekt
  186. VeronicaAnderson
  187. VeronicaSe
  188. VetaHosking
  189. VirgieSchuhmache
  190. WendellHof
  191. WendyRasco
  192. WilliemaeA
  193. WilsonBarr22775
  194. XVYVenus5
  195. Yasmin1246
  196. ZFACaroline

  Chúc mừng sinh nhậtChúc mừng sinh nhật

  1. NGỤ NGÔN ‎(38)
  2. Nguyễn Yến ‎(32)

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.616
  Bài gửi
  227.944
  Thành viên
  1.160

  Chào mừng bạn Nguyễn Văn Đức mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  141
  Entries
  3.446
  Trong ngày
  0

  Bài Blog Entry sau cùng, NGƯỜI YÊU ƠI gửi bởi Linh Chi

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết