• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
buixuanphuong09   HOA GIEO TỨ TUYỆT
buixuanphuong09   Tho Tran Xuan Sinh
buixuanphuong09   Trang thơ Huy Thanh
buixuanphuong09   Trang thơ Bùi Xuân Phượng
buixuanphuong09   Trang thơ Lệ Hà
buixuanphuong09   TỨ TUYỆT BXP
buixuanphuong09   Thơ Đường _ Hồng Vy
buixuanphuong09   Thơ Đường luật- Ngàn Hoa
buixuanphuong09   Học nấu đường tinh
hoanggiao   Welcome - Hạ Phượng
nguyenxuan   Thơ Đường luật Nguyên Xuân
nguyenxuan   Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II
Lapensee   1 GÓC ĐỜI
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ   Thơ Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ
Quang Chính   Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm VẮNG BẠN của tác giả Hồng...
Quang Chính   TRANG THƠ QUANG CHÍNH
Lapensee   Thơ Đường Luật Lapensee
huyba   T H Ậ T T H À
lethutrang   Vu Vơ
buixuanphuong09   Trang thơ HỒNG THOẠI

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 81
    • Bài gửi: 674

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.202

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 415
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 222
    • Bài gửi: 4.405
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 1.211
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 157
    • Bài gửi: 540
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (2 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 537
    • Bài gửi: 78.156
   2. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 308
    • Bài gửi: 4.731
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 15.565
   4. Thơ Vui

    (3 Đang xem)

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 22.700
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   6. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 467
   7. Thơ Sưu tầm

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 138
    • Bài gửi: 2.262
   8. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 66
    • Bài gửi: 1.248
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 804
   2. Trang Văn sưu tầm

    (3 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 177
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 17
    • Bài gửi: 39
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 71
    • Bài gửi: 269
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 21
    • Bài gửi: 82
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 23
    • Bài gửi: 100
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 931
   3. Điều hành bởi:

    1. Lê Đức Mẫn

    Diễn đàn con:

    1. Ca dao
    2. Tục ngữ
    3. Câu đố
    4. Hò vè

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 54
    • Bài gửi: 107
   2. Thơ phổ Nhạc

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 593
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 67
    • Bài gửi: 504
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 230
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 169
    • Bài gửi: 7.879
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 271
   2. Hồ sơ Thành viên

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 7
    • Bài gửi: 468
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 36
    • Bài gửi: 608
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 424
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 1.176
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.838
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 105
    • Bài gửi: 1.182
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 190
    • Bài gửi: 1.572
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 446
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 113
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 193
    • Bài gửi: 812
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 299
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 185
    • Bài gửi: 485
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 208
    • Bài gửi: 452
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 87
    • Bài gửi: 279
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 50
    • Bài gửi: 89
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 323
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 104
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 122
    • Bài gửi: 664
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 39
    • Bài gửi: 50

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 100 người đang xem. 2 thành viên và 98 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 02:47 PM.

  1. buixuanphuong09

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 284

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 1.151, 14-12-2017

  1. (Lê Hoàng| Công Hoàng}
  2. AdalbertoHightow
  3. AdelaidaNx
  4. AgnesJeffe
  5. Aileen90Z7
  6. Alanna2570
  7. AlexisHave
  8. AlizaOliva
  9. AmelieAdq329
  10. AnaLach21
  11. AngelineBostic
  12. Anglea0048
  13. anhseoer80
  14. AnjaWalter
  15. AnnaMoose74
  16. Anneliese2
  17. Antony45B
  18. ArdenDonne
  19. ArdisW9950
  20. ArturoMalt
  21. AudryChatterton
  22. AuroraScha
  23. AvisLerma
  24. Bùi Thúy Mùi
  25. bachtuyet
  26. bannhadep12345
  27. bannhadepdanang43
  28. BarbraWarb
  29. BenHoffman
  30. BeulahFran
  31. BreannaVan
  32. BrigidaGoldschmi
  33. BruceH3730371046
  34. buixuanphuong09
  35. CarinSilve
  36. Carolyn48R
  37. CatalinaVa
  38. CathleenCaleb3
  39. CelesteKue
  40. ChadPlatt7
  41. CharlaMarc
  42. ChasHager
  43. ChristiSto
  44. ClaudioKir
  45. cliemchinh
  46. CliffArroy
  47. coinvietnam79
  48. ConnieHino
  49. CorneliusO
  50. cuuho1234
  51. DarinHansl
  52. Darryl27D09087
  53. DaveK4927982983
  54. DavidaG335
  55. DawnaZ9147
  56. DeandreSte
  57. DennisMacC
  58. DerekDodd
  59. DerekMcCli
  60. DieterBloc
  61. diogini
  62. DominikDeering2
  63. doublentmk90
  64. DoyleGodley2
  65. duchuy71
  66. dunglinh
  67. DustinJfb8
  68. ElbaGaby3
  69. EldonMcIlr
  70. ElidaHodgk
  71. Elliot51P0
  72. ElvisLovek
  73. elylavitewhite
  74. EmanuelWro
  75. EmiliaWark
  76. EmilieWedg
  77. ErnestMcCo
  78. ErvinHalle
  79. Etsuko58X
  80. EusebiaLaw
  81. FaeWethers
  82. FannyAguia
  83. FaustinoSt
  84. FrankForwo
  85. FredricMun
  86. FuebyLyncbeef
  87. GavinMorri
  88. GAVKristop
  89. GenaSnipes
  90. Gió Bụi
  91. GiaPrendergast
  92. GiselleBray432
  93. GitaDemain
  94. GladysVand
  95. GracielaBr
  96. GuadalupeSchirme
  97. HỒNG THOẠI
  98. hồng vy
  99. Harris8695
  100. HeleneBlac
  101. HermelindaLoyd6
  102. hoanggiao
  103. HSOTrisha
  104. Huy Thanh
  105. huyba
  106. IGLFrederi
  107. ImaF82894
  108. IndiraSchr
  109. IngeLucket
  110. IrishSchir
  111. IsidroCarn
  112. IvyAspinal
  113. JacintoIuw
  114. JackiLinds
  115. JacquieBri
  116. JannClaudi
  117. JaquelineG
  118. JasminUlm8
  119. Jessynguyen0102
  120. JinaAlford
  121. JoannaStei
  122. JoieCormac
  123. JolieGale459029
  124. JudiHarms3
  125. JulietBlou
  126. JuneHollan
  127. JuniorBurn
  128. JustinaImi
  129. KathleneBu
  130. KazukoTroe
  131. KEMUwe255010968
  132. khonggiankidieu
  133. KristyOlso
  134. KyleBettis
  135. Lệ Hà
  136. LaceyMedfo
  137. LamontToothman1
  138. lanlinh
  139. lanp87030
  140. Lapensee
  141. LaurenLau
  142. LavadaBurd
  143. LavernKnow
  144. LawannaBlo
  145. LeannaKyte
  146. LeeCrombie
  147. LeilaIngra
  148. LenaBurgin
  149. LeoFinkel64936
  150. LeomaJ804
  151. LeoraEwing
  152. LesleeLepage9
  153. lethanhson
  154. Linh Chi
  155. Lola98501
  156. LouJelks49
  157. LucianaK52
  158. LucretiaSa
  159. MadisonBur
  160. MagdalenaR
  161. MaggieBenoit6
  162. MalloryBar
  163. manhky
  164. Manuel50Q9
  165. manviolsmrossm
  166. MarcelSlac
  167. MargeryShe
  168. Margie92S
  169. MargretLig
  170. MattTietke
  171. MelissaTow
  172. MervinNas5
  173. MiaKhm6476
  174. MichaelM50
  175. MichaleWat
  176. MicheleTuc
  177. MickeyWald
  178. MikeL10728
  179. MinnaTolim
  180. MiquelThor
  181. Mitchel86J
  182. MMACleta7
  183. MoisesGard
  184. monday1116
  185. MrLak48
  186. MyraI2944
  187. MyrtisCarr
  188. NateTah028
  189. NathanielE
  190. Nguyễn Trọng Tăng
  191. Nguyễn Tuấn Thắng
  192. NGUYỄN VĂN THÁI
  193. nguyendinhz
  194. NguyenVan1995
  195. nguyenxuan
  196. nhaphuong1917
  197. nhungtrang3515
  198. Niamh65U67
  199. nikolwal
  200. Nilda38902
  201. noithatdep555
  202. NorbertoHe
  203. OBOAdele20
  204. Pamala4787
  205. Pamelafap
  206. PenelopeK5
  207. phamvanta_bn
  208. PorterMack
  209. Quang Chính
  210. RamonaSwee
  211. ReyesS0193
  212. RigobertoH
  213. RJOZachary
  214. RoccoAlfor
  215. RosalineWa
  216. RoseGrahamslaw
  217. RoslynLunn
  218. RoxanneJef
  219. RyderJorda
  220. SalvadorBa
  221. sankhaudidong
  222. ScottyBour
  223. SDTHannelo
  224. SelmaKisch
  225. ShanelH871
  226. ShantaeDro
  227. ShaunteMcclure2
  228. ShellaBoni
  229. ShereeBowl
  230. SherlynDor
  231. ShermanBrass36
  232. Silke29S8
  233. snegiroazb
  234. SoniaLangr
  235. srobbasrva
  236. SteffenNil
  237. StormyColq
  238. SuzetteNas
  239. TabathaP90
  240. TamikaAnn8
  241. TamikaNeel
  242. TamikaVan2324535
  243. TaylahSorrell63
  244. TeresitaHi
  245. TerranceAu
  246. Thaddeus35
  247. ThaliaWyso
  248. Thanh Nguyệt
  249. thanhbao1806
  250. TheronThie
  251. thietkewebchuyen44
  252. thtoprtnor
  253. TiberiusTechie
  254. TIKCarolin
  255. TitusField
  256. TJTJaimie3
  257. Tran Xuan Sinh
  258. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  259. TreyRemer6
  260. TruongVu
  261. tuanthanh6789
  262. UtaS901943
  263. VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
  264. vancali96
  265. VeronaHils
  266. VeroniqueF
  267. VickeyLore
  268. VickyPardu
  269. VidaMcswai
  270. vietphapcompany
  271. Violette68
  272. WadeDocker
  273. WAVSabrina
  274. Whitney01W
  275. WilburAlbr
  276. Wilfredo49
  277. WilsonRudo
  278. WinnieSlat
  279. WJBJon2461
  280. YettaEuban
  281. YYFJessica

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.956
  Bài gửi
  241.332
  Thành viên
  1.180

  Chào mừng bạn Hạ Phượng mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  147
  Entries
  3.590
  Trong ngày
  0

  Bài Blog Entry sau cùng, Đường Luật_Nguyễn Văn Thái gửi bởi NGUYỄN VĂN THÁI

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết