• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
Lapensee   Thơ Đường Luật Lapensee
buixuanphuong09   HOA GIEO TỨ TUYỆT
buixuanphuong09   Tho Tran Xuan Sinh
buixuanphuong09   Trang thơ Huy Thanh
buixuanphuong09   Trang thơ Bùi Xuân Phượng
buixuanphuong09   Trang thơ Lệ Hà
buixuanphuong09   TỨ TUYỆT BXP
buixuanphuong09   Thơ Đường _ Hồng Vy
buixuanphuong09   Thơ Đường luật- Ngàn Hoa
buixuanphuong09   Học nấu đường tinh
hoanggiao   Welcome - Hạ Phượng
nguyenxuan   Thơ Đường luật Nguyên Xuân
nguyenxuan   Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II
Lapensee   1 GÓC ĐỜI
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ   Thơ Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ
Quang Chính   Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm VẮNG BẠN của tác giả Hồng...
Quang Chính   TRANG THƠ QUANG CHÍNH
huyba   T H Ậ T T H À
lethutrang   Vu Vơ
buixuanphuong09   Trang thơ HỒNG THOẠI

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 81
    • Bài gửi: 674

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.202

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 415
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 222
    • Bài gửi: 4.405
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 1.211
   7. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 157
    • Bài gửi: 540
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 537
    • Bài gửi: 78.156
   2. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 308
    • Bài gửi: 4.731
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 15.565
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 22.700
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   6. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 467
   7. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 138
    • Bài gửi: 2.262
   8. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 66
    • Bài gửi: 1.248
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 804
   2. Trang Văn sưu tầm

    (2 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 177
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 17
    • Bài gửi: 39
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 71
    • Bài gửi: 269
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 21
    • Bài gửi: 82
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 23
    • Bài gửi: 100
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 931
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 54
    • Bài gửi: 107
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 593
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 67
    • Bài gửi: 504
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 230
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 169
    • Bài gửi: 7.879
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 271
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 7
    • Bài gửi: 468
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 36
    • Bài gửi: 608
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 424
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 1.176
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.838
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 105
    • Bài gửi: 1.182
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 190
    • Bài gửi: 1.572
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 446
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 113
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 193
    • Bài gửi: 812
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 299
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 185
    • Bài gửi: 485
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 208
    • Bài gửi: 452
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 87
    • Bài gửi: 279
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 50
    • Bài gửi: 89
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 323
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 104
   5. Ẩm thực

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 122
    • Bài gửi: 664
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 39
    • Bài gửi: 50

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 75 người đang xem. 0 thành viên và 75 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 02:47 PM.

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 296

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 1.151, 14-12-2017

  1. (Lê Hoàng| Công Hoàng}
  2. AdalbertoHightow
  3. AdelaidaNx
  4. AgnesJeffe
  5. Aileen90Z7
  6. Alanna2570
  7. AlexisHave
  8. Alfie33E51
  9. AlizaOliva
  10. AmelieAdq329
  11. AnaLach21
  12. AngelineBostic
  13. Anglea0048
  14. anhseoer80
  15. AnjaWalter
  16. AnnaMoose74
  17. Anneliese2
  18. Antony45B
  19. ArdenDonne
  20. ArdisW9950
  21. ArturoMalt
  22. AudryChatterton
  23. AuroraScha
  24. AvisLerma
  25. Bùi Thúy Mùi
  26. bachtuyet
  27. bannhadep12345
  28. bannhadepdanang43
  29. BarbraWarb
  30. BenHoffman
  31. BeulahFran
  32. BreannaVan
  33. BrigidaGoldschmi
  34. BruceH3730371046
  35. buixuanphuong09
  36. CarinSilve
  37. Carolyn48R
  38. CatalinaVa
  39. CathleenCaleb3
  40. CelesteKue
  41. ChadPlatt7
  42. CharlaMarc
  43. ChasHager
  44. ChristiSto
  45. ClaudioKir
  46. cliemchinh
  47. CliffArroy
  48. coinvietnam79
  49. ConnieHino
  50. CorneliusO
  51. cuuho1234
  52. DarinHansl
  53. Darryl27D09087
  54. DaveK4927982983
  55. DavidaG335
  56. DawnaZ9147
  57. DeandreSte
  58. DennisMacC
  59. DerekDodd
  60. DerekMcCli
  61. DieterBloc
  62. diogini
  63. DominikDeering2
  64. doublentmk90
  65. DoyleGodley2
  66. duchuy71
  67. dunglinh
  68. DustinJfb8
  69. ElbaGaby3
  70. EldonMcIlr
  71. ElidaHodgk
  72. Elliot51P0
  73. ElvisLovek
  74. elylavitewhite
  75. EmanuelWro
  76. EmiliaWark
  77. EmilieWedg
  78. ErnestMcCo
  79. ErvinHalle
  80. EstherShel
  81. Etsuko58X
  82. EusebiaLaw
  83. FaeWethers
  84. FannyAguia
  85. FaustinoSt
  86. FrankForwo
  87. FredricMun
  88. FuebyLyncbeef
  89. GavinMorri
  90. GAVKristop
  91. GenaSnipes
  92. Gió Bụi
  93. GiaPrendergast
  94. GiselleBray432
  95. GitaDemain
  96. GladysVand
  97. GracielaBr
  98. GuadalupeSchirme
  99. HỒNG THOẠI
  100. hồng vy
  101. Harris8695
  102. HeleneBlac
  103. HermelindaLoyd6
  104. hoanggiao
  105. HSOTrisha
  106. Huy Thanh
  107. huyba
  108. IGLFrederi
  109. ImaF82894
  110. IndiraSchr
  111. IngeLucket
  112. IrishSchir
  113. IsidroCarn
  114. IvyAspinal
  115. JacintoIuw
  116. JackiLinds
  117. JacquieBri
  118. JannClaudi
  119. JaquelineG
  120. JasminUlm8
  121. JennyHutch
  122. Jessynguyen0102
  123. JinaAlford
  124. JoannaStei
  125. JoieCormac
  126. JolieGale459029
  127. JovitaTrej
  128. JudiHarms3
  129. JulietBlou
  130. JuneHollan
  131. JuniorBurn
  132. JustinaImi
  133. KathleneBu
  134. KatiaVkm45
  135. KazukoTroe
  136. KEMUwe255010968
  137. khonggiankidieu
  138. KristyOlso
  139. KyleBettis
  140. Lệ Hà
  141. LaceyMedfo
  142. LamontToothman1
  143. lanlinh
  144. lanp87030
  145. Lapensee
  146. LaurenLau
  147. LavadaBurd
  148. LavadaWarf
  149. LavernKnow
  150. LawannaBlo
  151. LeannaKyte
  152. LeeCrombie
  153. LeilaIngra
  154. LenaBurgin
  155. LeoFinkel64936
  156. LeomaJ804
  157. LeonoreFra
  158. LeoraEwing
  159. LesleeLepage9
  160. lethanhson
  161. Linh Chi
  162. Lola98501
  163. LouJelks49
  164. LucianaK52
  165. LucretiaSa
  166. LulaWatson
  167. MadisonBur
  168. MagdalenaR
  169. MaggieBenoit6
  170. MaikCrosby
  171. MalloryBar
  172. manhky
  173. Manuel50Q9
  174. manviolsmrossm
  175. MarcelSlac
  176. MargeryShe
  177. Margie92S
  178. MargretLig
  179. MattTietke
  180. MelissaTow
  181. MervinNas5
  182. MiaKhm6476
  183. MichaelM50
  184. MichaleWat
  185. MicheleTuc
  186. MickeyWald
  187. MikeL10728
  188. MilesSverj
  189. MinnaTolim
  190. MiquelThor
  191. Mitchel86J
  192. MMACleta7
  193. MoisesGard
  194. monday1116
  195. MrLak48
  196. MyraI2944
  197. MyrtisCarr
  198. NateTah028
  199. NathanielE
  200. NevilleHig
  201. Nguyễn Trọng Tăng
  202. Nguyễn Tuấn Thắng
  203. NGUYỄN VĂN THÁI
  204. nguyendinhz
  205. NguyenVan1995
  206. nguyenxuan
  207. nhaphuong1917
  208. nhungtrang3515
  209. Niamh65U67
  210. nikolwal
  211. Nilda38902
  212. noithatdep555
  213. NorbertoHe
  214. OBOAdele20
  215. Pamala4787
  216. Pamelafap
  217. PenelopeK5
  218. phamvanta_bn
  219. PorterMack
  220. Quang Chính
  221. RamonaSwee
  222. ReyesS0193
  223. RigobertoH
  224. RJOZachary
  225. RoccoAlfor
  226. RosalineWa
  227. RoseGrahamslaw
  228. RoslynLunn
  229. RoxanneJef
  230. RyderJorda
  231. SalvadorBa
  232. sankhaudidong
  233. ScottyBour
  234. SDTHannelo
  235. SelmaKisch
  236. ShanelH871
  237. ShantaeDro
  238. ShaunteMcclure2
  239. ShellaBoni
  240. ShereeBowl
  241. SherlynDor
  242. ShermanBrass36
  243. Silke29S8
  244. snegiroazb
  245. SoniaLangr
  246. srobbasrva
  247. SteffenNil
  248. StormyColq
  249. SuzetteNas
  250. TabathaP90
  251. TamikaAnn8
  252. TamikaNeel
  253. TamikaVan2324535
  254. TaylahSorrell63
  255. TeresitaHi
  256. TerranceAu
  257. Thaddeus35
  258. ThaliaWyso
  259. Thanh Nguyệt
  260. thanhbao1806
  261. TheronThie
  262. thietkewebchuyen44
  263. thtoprtnor
  264. TiberiusTechie
  265. TIKCarolin
  266. TitusField
  267. TJTJaimie3
  268. TMUBridget
  269. Tran Xuan Sinh
  270. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  271. TreyRemer6
  272. TruongVu
  273. tuanthanh6789
  274. UtaS901943
  275. VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
  276. vancali96
  277. VeronaHils
  278. VeroniqueF
  279. VickeyLore
  280. VickyPardu
  281. VidaMcswai
  282. vietphapcompany
  283. Violette68
  284. WadeDocker
  285. WAVSabrina
  286. Whitney01W
  287. WilburAlbr
  288. Wilfredo49
  289. WilsonRudo
  290. WinnieSlat
  291. WJBJon2461
  292. YettaEuban
  293. YYFJessica

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.956
  Bài gửi
  241.334
  Thành viên
  1.180

  Chào mừng bạn Hạ Phượng mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  147
  Entries
  3.590
  Trong ngày
  0

  Bài Blog Entry sau cùng, Đường Luật_Nguyễn Văn Thái gửi bởi NGUYỄN VĂN THÁI

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết