• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
buixuanphuong09   Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
buixuanphuong09   Thơ Đường luật- Ngàn Hoa
buixuanphuong09   Học nấu đường tinh
buixuanphuong09   Gánh đường thùng kính mời
buixuanphuong09   Thơ Đường _ Hồng Vy
buixuanphuong09   Tho Tran Xuan Sinh
buixuanphuong09   Trang thơ Huy Thanh
buixuanphuong09   Trang thơ Lệ Hà
buixuanphuong09   Trang thơ Ngan Hoa
buixuanphuong09   Trang thơ Bùi Xuân Phượng
lyquangchinh   Mật khúc
hồng vy   Trang Thơ Hồng Vy
hồng vy   Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II
huyba   NHỮNG KIỆT TÁC KIỆM LỜI
maimo   Lục bát thơ vui - Trần Thị Bích Thơm
Bùi Thúy Mùi   Lục bát hai câu - Bùi Thúy Hà
NGUYỄN VĂN THÁI   Huong xua
buixuanphuong09   HOA GIEO TỨ TUYỆT
hồng vy   Trang Thơ : Nguyễn Thị Huề
Lapensee   Thông Báo - Trao đổi Chuyên môn

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 81
    • Bài gửi: 674

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.209

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 415
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 229
    • Bài gửi: 4.501
   6. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 1.211
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 158
    • Bài gửi: 542
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (2 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 537
    • Bài gửi: 78.539
   2. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 312
    • Bài gửi: 4.788
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 86
    • Bài gửi: 15.599
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 86
    • Bài gửi: 22.727
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   6. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 467
   7. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 140
    • Bài gửi: 2.266
   8. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 66
    • Bài gửi: 1.250
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 804
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 59
    • Bài gửi: 534
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 77
    • Bài gửi: 178
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 40
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 71
    • Bài gửi: 270
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 21
    • Bài gửi: 82
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 23
    • Bài gửi: 100
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 931
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 54
    • Bài gửi: 107
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 593
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 67
    • Bài gửi: 506
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 230
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 169
    • Bài gửi: 7.879
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 40
    • Bài gửi: 273
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 7
    • Bài gửi: 468
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 36
    • Bài gửi: 609
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 77
    • Bài gửi: 431
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 1.176
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.838
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 105
    • Bài gửi: 1.184
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 190
    • Bài gửi: 1.572
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 446
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 113
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 193
    • Bài gửi: 812
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 299
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 185
    • Bài gửi: 485
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 208
    • Bài gửi: 452
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 87
    • Bài gửi: 279
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 50
    • Bài gửi: 89
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 323
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 104
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 123
    • Bài gửi: 666
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 39
    • Bài gửi: 50

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 157 người đang xem. 4 thành viên và 153 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 02:47 PM.

  1. Lê Đức Mẫn
  2. lethanhson

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 333

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 1.151, 14-12-2017

  1. AdamWoodwo
  2. AdelaidaNx
  3. AdrianneD61
  4. AgnesLawler5
  5. Aileen90Z7
  6. AimeeFarth
  7. AIWEugenia
  8. AlenaJiz90
  9. AlexQfj71680
  10. AllisonBel
  11. AlyceKushner09
  12. AmberToomb
  13. AmelieRyder6
  14. AmparoCaud
  15. Ana3142083
  16. AnaLach21
  17. AngeliaGascoigne
  18. AngelineBostic
  19. AngelineSa
  20. AnnieFelts61159
  21. AnnmarieSa
  22. AnthonyJrh
  23. APDThelma0387381
  24. ArdenDonne
  25. ArturoMalt
  26. AudryChatterton
  27. AutumnTall
  28. BarrySnodd
  29. BeatrizDel
  30. BenHoffman
  31. BernardoPa
  32. BillSandberg737
  33. BobHoover
  34. Bonita96D1
  35. BoyceThiba
  36. BoydBatten00
  37. BrandyHuhn
  38. BrendanQ89
  39. BrentonSchilling
  40. BretLeahy7
  41. BridgettRivas98
  42. BrigetteFu
  43. BrigidaGoldschmi
  44. Brigitte05
  45. BrittBlack
  46. BuckMash63
  47. buixuanphuong09
  48. BWCLarhonda
  49. Byron03237
  50. Byron4727
  51. CandiceSau
  52. CandiceTed
  53. CarlaNorcr
  54. CarloSwm1
  55. CathernTxy
  56. ChanaWilbanks1
  57. CharissaSt
  58. Charmain60E
  59. ChasHager
  60. ChasPalma45
  61. ChauNielso
  62. Chi57A789490
  63. ChristianT
  64. ClaribelFi
  65. ClarissaFr
  66. ClaudioKir
  67. CliffArroy
  68. ColumbusWh
  69. Concetta92
  70. CourtneyMu
  71. CristineMcGowan
  72. DamionCarson598
  73. DarcyTherry258
  74. DarrelKnap
  75. DarylHyy0737
  76. DavidaG335
  77. DawnaZ9147
  78. DebCoffelt492
  79. Dena090249
  80. DenaEsf956
  81. DomenicCoo
  82. DomingaMcclure
  83. DominikDeering2
  84. DongMcKibb
  85. DorothyLda
  86. DoyleGodley2
  87. DulcieMarc
  88. EbonySchre
  89. EdytheRidg
  90. ElbaGaby3
  91. ElbaMcNico
  92. EleanorHacker
  93. ElisaSkeen
  94. Elliot51P0
  95. ElliottWentz12
  96. ElvisLovek
  97. elylavitewhite
  98. EnidCimiti
  99. EricDownin
  100. ErickCasim
  101. ErnestoB59
  102. EstelleThu
  103. EstherShel
  104. EtsukoBrett3167
  105. EusebiaLaw
  106. FaeWethers
  107. Faith01M6712430
  108. FaustinoSt
  109. FernandoMaki
  110. FlorineVigna
  111. FloyClaxton2
  112. FrankForwo
  113. FredricMun
  114. FuebyLyncbeef
  115. GarfieldMi
  116. GemmaTylor
  117. GeoffreyMo
  118. GeorginaDa
  119. Gió Bụi
  120. GitaCardus
  121. GladysVand
  122. GlendaMatl
  123. GracielaBu
  124. Grazyna68Q
  125. HỒNG THOẠI
  126. hồng vy
  127. HarveyLauterbach
  128. Hassie2816
  129. HectorX45
  130. HenryManess5
  131. HueyLavarack53
  132. Hugh220449
  133. Huy Thanh
  134. huyba
  135. IGLFrederi
  136. IndiraSchr
  137. InesCochra
  138. IngeP4007795675
  139. INTJenny09
  140. IrishPicke
  141. IsaacRosa6
  142. IssacInouy
  143. JacintoIuw
  144. JacquieBri
  145. JanieSprad
  146. JarredFeu3
  147. JaunitaPurser04
  148. Jayme18K43614782
  149. JeanettLaw
  150. JerilynSro
  151. JeromePesi
  152. JessicaMaj
  153. JoanneSargent2
  154. JohnetteOlson7
  155. JolieArthu
  156. Jonna42251
  157. JorgBzc406
  158. JorgOConnor49
  159. JoshDryer520
  160. JudiAlliso
  161. KaceyTitheradge
  162. KandisGeiger055
  163. Karina7791
  164. KarlCalhoun4
  165. KatieCallister3
  166. KayleneCxj
  167. KeenanBass
  168. KendallThr
  169. KendrickMa
  170. KimberleyB
  171. KishaHarold
  172. KourtneyWalters
  173. krealPiott
  174. KristaSupp
  175. KristyOlso
  176. KrystalDar
  177. Lê Đức Mẫn
  178. LacyFarnel
  179. Lam Y
  180. Larhonda12
  181. LaurenLau
  182. LavadaBurd
  183. LavernKnow
  184. LawannaBlo
  185. LeaOBrien
  186. LeeCrombie
  187. LeighClemmer486
  188. LemuelOste
  189. LenardButterfiel
  190. LeoFinkel64936
  191. LeonidaBidwell9
  192. LeonorClin
  193. LesCaffyn716035
  194. LesleeLepage9
  195. lethanhson
  196. LeticiaPon
  197. linneomklaulkl
  198. LinoYagan0
  199. LizaGarrar
  200. LonSalinas26532
  201. LucaBeals
  202. LucaFrederick4
  203. LuciePung5
  204. lyquangchinh
  205. MadeleineBergin
  206. MaeWoody6674236
  207. Magaret279
  208. maimo
  209. MalcolmHer
  210. Malorie5891
  211. manhky
  212. ManualBoyles6
  213. MarcelSizer
  214. MargaritaP
  215. MargoRickm
  216. MarkusSchenk045
  217. MartaTruax182
  218. MasonH7282
  219. MaurineHol
  220. MaybellDoy
  221. MerrillLil
  222. MervinNas5
  223. MichelShedden
  224. MikeL10728
  225. MiltonGjj
  226. minhland2345
  227. MiquelThor
  228. MitchellKorner7
  229. MMACleta7
  230. MoisesGard
  231. mrgbshlmc93
  232. MylesChavarria
  233. NadiaKoert
  234. nangmui287
  235. Nắng Xuân
  236. NeilWeathe
  237. Niamh65U67
  238. NickiRapke
  239. NilaF4646658431
  240. NilaQ45025
  241. Norberto80
  242. Octavia52L
  243. OctavioCul
  244. OdessaHard
  245. OpheliaLea
  246. OUHPaulina
  247. Pamala4787
  248. PDXDorthy
  249. Pedro64A56
  250. PennyLovel
  251. phamanh1982
  252. PhillisAmp
  253. PhillisAsh
  254. PhilomenaQsd
  255. Quang Chính
  256. RalfK45932
  257. RalfLanham
  258. RaymonCamf
  259. RazorDD
  260. ReinaHeim6
  261. RetaPsz95918
  262. RevaRuss42678
  263. ReyesS0193
  264. ReyesSides01378
  265. RichardEic
  266. RigobertoH
  267. RKRMyles02
  268. Robin46030
  269. RoxanneMen
  270. RyderJorda
  271. Sông Hậu
  272. SabineJohn
  273. Sam54B9478063353
  274. sankhaudidong
  275. ScarlettNowacki
  276. ScottyX633
  277. ShanelH871
  278. ShannonPlo
  279. ShawnaJain
  280. SheldonHin
  281. Sherlyn99X
  282. SherlynCaj
  283. Sherrie044
  284. SolHamel19
  285. SPLBessie02572
  286. StarlaLack
  287. SteffenNil
  288. SusanaForm
  289. SusanneKrimper7
  290. SusanneQet
  291. SuzetteNas
  292. TabathaP90
  293. Taj04M6629
  294. TaylahSorrell63
  295. TemekaOuttrim
  296. TeresitaHi
  297. TerrellRie
  298. thammyviensothicc283
  299. thietkewebchuyen44
  300. ThurmanGrider
  301. TiffanyZnj
  302. TIKCarolin
  303. TomBallent
  304. TommyTsj09589025
  305. TraciFitzh
  306. Tran Xuan Sinh
  307. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  308. TreyRemer6
  309. trung30
  310. trungteo777
  311. tudaimynu999
  312. TyrellPich
  313. UrsulaFaws
  314. Uta04176817188
  315. UZUAlexand
  316. ValentinUa
  317. Valeria819
  318. ValeriaLessard
  319. vancali96
  320. Vania71V44
  321. VanStoate716
  322. VeronicaSa
  323. VickeyLore
  324. Vienphuong
  325. Violette68
  326. Virginia50
  327. Wilfredo49
  328. WilheminaGadson
  329. YYFJessica
  330. ZacheryWie

  Chúc mừng sinh nhậtChúc mừng sinh nhật

  1. TTK

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.992
  Bài gửi
  242.712
  Thành viên
  1.183

  Chào mừng bạn Lê Thị Thùy Linh mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  149
  Entries
  3.601
  Trong ngày
  0

  Bài Blog Entry sau cùng, Trang thơ Huy Thanh gửi bởi Huy Thanh

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết