• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
Huy Thanh   Huong xua
Huy Thanh   Trang thơ Huy Thanh
HỒNG THOẠI   Học nấu đường tinh
HỒNG THOẠI   Thơ Đường _ Hồng Vy
HỒNG THOẠI   Trang thơ HỒNG THOẠI
Tran Xuan Sinh   Tho Tran Xuan Sinh
Tran Xuan Sinh   Trang thơ Bùi Xuân Phượng
lyquangchinh   Mật khúc
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ   Thơ Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ
hồng vy   Bắt giò chút chơi
vancali96   Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II
vancali96   Gánh đường thùng kính mời
thugiangvu   Thơ Phạm Văn Tá
Nắng Xuân   NX_ ĐL Online
Nắng Xuân   Thơ Đường Luật Thanh Nguyệt
Nắng Xuân   DĐ Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tp TRIỆU TRINH NƯƠNG của Thanh Nguyệt...
huyba   ĐẠI ĐỊA MẠCH VÀ SỘNG HỒNG
Dạ Cổ Hoài Lang   Trang Thơ Ksor - Lạc Bước.
buixuanphuong09   HOA GIEO TỨ TUYỆT
buixuanphuong09   TỨ TUYỆT BXP

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 80
    • Bài gửi: 672

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.189

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 415
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 216
    • Bài gửi: 4.307
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 39
    • Bài gửi: 1.190
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 156
    • Bài gửi: 538
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 228
    • Bài gửi: 2.166
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (3 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 534
    • Bài gửi: 77.587
   2. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 303
    • Bài gửi: 4.644
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 15.565
   4. Thơ Vui

    (2 Đang xem)

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 22.671
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   6. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 467
   7. Thơ Sưu tầm

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 138
    • Bài gửi: 2.262
   8. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 64
    • Bài gửi: 1.200
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 804
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 177
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 17
    • Bài gửi: 39
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 70
    • Bài gửi: 261
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 20
    • Bài gửi: 81
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 23
    • Bài gửi: 100
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 931
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 53
    • Bài gửi: 106
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 589
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 66
    • Bài gửi: 502
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 230
   3. Tranh ảnh sưu tầm

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 169
    • Bài gửi: 7.879
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 255
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Chân dung Thi hữu

    (1 Đang xem)

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 6
    • Bài gửi: 467
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 600
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 75
    • Bài gửi: 413
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 1.176
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.837
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 102
    • Bài gửi: 1.166
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 190
    • Bài gửi: 1.572
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 445
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 40
    • Bài gửi: 102
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 193
    • Bài gửi: 812
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 298
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 181
    • Bài gửi: 477
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 207
    • Bài gửi: 451
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 87
    • Bài gửi: 279
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 50
    • Bài gửi: 89
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 187
    • Bài gửi: 319
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 104
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 120
    • Bài gửi: 662
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 42

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 46 người đang xem. 2 thành viên và 44 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 02:47 PM.

  1. hồng vy
  2. Huy Thanh

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 155

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 1.002, 22-10-2017

  1. abcpoi210
  2. AbigailBrereton
  3. Adrienne11H
  4. AidanPerreault
  5. AlyssaRing
  6. AndrewChamplin6
  7. AngeliaWisniewsk
  8. anhhong831
  9. baongoc122014
  10. baybe2017
  11. BeatrizTei
  12. BernardoA4
  13. BlondellEl
  14. bongvang822
  15. BrainOFlyn
  16. Buford68G2
  17. buithu908
  18. buixuanphuong09
  19. camera012
  20. camera0123
  21. cameraannap
  22. Camerabietbay102
  23. Celsa5033
  24. CharityNic
  25. ChasHorrel
  26. chungchisocapnghe
  27. ClaytonHanna576
  28. Coleman616
  29. ColleenDil
  30. CoraBroinowski
  31. dangtuan181114
  32. danhthuykieu20
  33. DanieleStone
  34. daonguyen122014
  35. delmetdrw
  36. DelPonder27537
  37. diogini
  38. doandoan1411
  39. DorrisTrumbo7
  40. dungbvLIVIA
  41. dungbvtima
  42. EdwardoP40
  43. ElbaNowakowski
  44. ElliotCarn
  45. ElsaStuart
  46. elylavitewhite
  47. Ezra825866
  48. FabianMedford
  49. Florrie99F
  50. FuebyLyncbeef
  51. GalenFrisby75
  52. GenaWirtz83
  53. Gió Bụi
  54. GwenHope4615
  55. HỒNG THOẠI
  56. hồng vy
  57. hangnguyen1411
  58. hiepgalup10
  59. hieutsm
  60. HoangLinh785
  61. HollieHoutman09
  62. Huy Thanh
  63. huyba
  64. huynhthienlam1231
  65. JamikaCorf
  66. JerrellFelts62
  67. JMJJohnson
  68. JPWShaunte
  69. KathleneShl
  70. KathrinCoulter8
  71. KellyeElki
  72. khanh2511
  73. KirbyCalde
  74. KristianKl
  75. Lữ Khách
  76. Lệ Hà
  77. LaceyMedfo
  78. LamontSpil
  79. lanp87030
  80. LarhondaGriggs0
  81. LavonneBou
  82. lehaihung
  83. lehoang9999
  84. linneomklaulkl
  85. LloydCutla
  86. LucaJhp67053
  87. lyquangchinh
  88. Mai Nam Thắng
  89. maihuong122014
  90. MammieT82225
  91. manhky
  92. manviolsmrossm
  93. MariOliver
  94. MerryWun3
  95. MilanCasti
  96. Minh Đức
  97. minhland2345
  98. monday1116
  99. mrgbshlmc93
  100. mucin413
  101. MyraYqv535
  102. namluu220816
  103. NatashaDwyer
  104. NestorDall
  105. NganLeak2481
  106. nguyenxuan
  107. nhatlinh1411
  108. Nirvana
  109. NorrisBlac
  110. NorrisMcduffie
  111. NTNEarle20
  112. QuentinSheridan
  113. RedaMarcantel
  114. RevaMatlock01
  115. ReynaldoSc
  116. robinduatinxxx
  117. RodLenk12
  118. RonnyLongmore1
  119. RosariaX47
  120. sankhaudidong
  121. SelmaSocha
  122. seq21017
  123. ShaynaWarman
  124. ShelliDominquez
  125. srobbasrva
  126. TameraKnopf
  127. TanyaRpz522
  128. TeenaGilli
  129. thanhtam02
  130. thegioidulich888
  131. thepnhaviet132
  132. thtoprtnor
  133. thugiangvu
  134. thuhong9012
  135. thuhuyen122014
  136. thuts
  137. TiberiusTechie
  138. TiCa
  139. TimothyGre
  140. TomasKimbl
  141. TommieRobe
  142. Tran Xuan Sinh
  143. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  144. TruongVu
  145. tuananh212
  146. VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
  147. VỀ MIỀN TRUNG
  148. vancali96
  149. vietwomen888
  150. visavietnam6
  151. xuantruong91
  152. XVHEmery20
  153. ZHWLanejizkgupd

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.889
  Bài gửi
  238.628
  Thành viên
  1.178

  Chào mừng bạn Hoàng Kim Anh mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  147
  Entries
  3.594
  Trong ngày
  1

  Bài Blog Entry sau cùng, Trang thơ Huy Thanh gửi bởi Huy Thanh

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết