• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
PHAN THỊ THANH MINH   CHÚC MỪNG SINH NHẬT ADMIN NGỤ NGÔN - 27.6
VỀ MIỀN TRUNG   Về miền trung
VỀ MIỀN TRUNG   Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II
Nguyễn Ích Thông   THƠ NGUYỄN ÍCH THÔNG
TiCa   TiCa - Vần Thơ Để Lại
buixuanphuong09   TỨ TUYỆT HOA LƯU
Nguyễn Ích Thông   Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm TRẨY HỘI NGÀY XUÂN của tg...
lyquangchinh   Mật khúc
Bùi Bắc Hợp   Trang Thơ Bùi Bắc Hợp
buixuanphuong09   Trang Thơ Trần Thị Lợi
Ngan Hoa   Thơ Đường luật- Ngàn Hoa
công văn dị   duyên quê
Ngan Hoa   Thơ ĐL Lệ Hà
Ngan Hoa   Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
VỀ MIỀN TRUNG   Xin hỏi quí Đường thủ VNTH
NGUYỄN VĂN THÁI   Đường Luật_Nguyễn Văn Thái
NGUYỄN VĂN THÁI   Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái
nguyenxuan   Thơ Đường luật Nguyên Xuân
nguyenxuan   NGŨ NGÔN ĐƯỜNG LUẬT
TRẦN THỊ THANH LIÊM   Thơ Đường Luật_Quang Chính

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 79
    • Bài gửi: 656

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.110

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 46
    • Bài gửi: 363
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 187
    • Bài gửi: 3.826
   6. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 1.160
   7. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 152
    • Bài gửi: 529
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (1 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 511
    • Bài gửi: 75.123
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 190
    • Bài gửi: 66.149
   3. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 286
    • Bài gửi: 4.298
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 77
    • Bài gửi: 15.320
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 22.468
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   7. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 80
    • Bài gửi: 447
   8. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 134
    • Bài gửi: 2.253
   9. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 63
    • Bài gửi: 1.195
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 802
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   1. Thi ca

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 73
    • Bài gửi: 172
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 16
    • Bài gửi: 38
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 70
    • Bài gửi: 255
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 20
    • Bài gửi: 81
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 98
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 37
    • Bài gửi: 928
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 51
    • Bài gửi: 100
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 589
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 450
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 19
    • Bài gửi: 222
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 164
    • Bài gửi: 7.871
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 15
    • Bài gửi: 152
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 6
    • Bài gửi: 454
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 592
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 208
   1. Cà phê Thi hữu

    (1 Đang xem)

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 1.159
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.836
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 100
    • Bài gửi: 1.160
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 1.566
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 444
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 36
    • Bài gửi: 89
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 191
    • Bài gửi: 809
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 289
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 176
    • Bài gửi: 470
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 205
    • Bài gửi: 449
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 86
    • Bài gửi: 278
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 49
    • Bài gửi: 88
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 177
    • Bài gửi: 297
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 100
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 117
    • Bài gửi: 657
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 14

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 73 người đang xem. 4 thành viên và 69 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 01:47 PM.

  1. hoanggiao
  2. srobbasrva
  3. Trần Đức Quang
  4. VỀ MIỀN TRUNG

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 270

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 936, 25-12-2014

  1. Adjistyync
  2. AdrianneGo
  3. AIIAudrea3
  4. AlissaRatl
  5. AlphonsoRi
  6. AndraKendr
  7. AngelaBurg
  8. AngeliaWisniewsk
  9. AnnabelleC
  10. AntwanKemp
  11. Anya66Q16
  12. ArethaHarn
  13. ArnetteJ43
  14. ArturoJgq62
  15. AshleighDqy
  16. Audra87M76
  17. AureliaTil
  18. AurelioHyett
  19. balo4u2007
  20. BelleMeece
  21. BessTinlin
  22. BonnieBoucicault
  23. BrennaUhr6
  24. BritneyNei
  25. BufordWgb
  26. buixuanphuong09
  27. công văn dị
  28. CarlAndrus
  29. CarmelBilo
  30. CaryPapst762057
  31. cbxkorg123
  32. Charity352
  33. Charolette
  34. chiasetintuc3579
  35. ChiHailes9204973
  36. ChristelScanlan
  37. ChristyIng
  38. chungcugiare
  39. CindiODris
  40. ClaudiaChi
  41. ClintHesso
  42. ConcettaEs
  43. CoyCrandall
  44. CurtFelder4006
  45. Dani9526145108
  46. DanieleHur
  47. dannguyen123
  48. DarcyScroggins
  49. Dawn84F43
  50. daythi124
  51. daythi125
  52. daythi126
  53. daythi127
  54. daythi128
  55. Dương Đoàn Trọng
  56. Deangelo9597
  57. DevinHeine
  58. DewittSchuhmache
  59. diem05059301
  60. DirkCarand
  61. dm659172
  62. dmi13617
  63. DoloresU85
  64. DomingaCramsie
  65. DorcasHack
  66. DQLFredric
  67. dumy10617
  68. dungdt
  69. ElviraKvl9540742
  70. elylavitewhite
  71. EnidSlate5
  72. EpifaniaCr
  73. ErnestinaC
  74. EtsukoRichart
  75. EulahCummi
  76. FannyTalarico89
  77. FayEsj7514
  78. FelicitasLombard
  79. FelixAlt1
  80. FlorenceJaime
  81. FlorrieGur
  82. FuebyLyncbeef
  83. GeorgettaF
  84. GeraldOt
  85. gfjgfxhk76
  86. Gió Bụi
  87. GinoButz066
  88. GlennAvent
  89. gonkill123
  90. HỒNG THOẠI
  91. hồng vy
  92. HalErskine
  93. HandishopVN
  94. haonamn082
  95. HaThuy
  96. havu5984
  97. HildaNewland19
  98. hoanggiao
  99. hungchemotokt
  100. hungl7235
  101. hungnd_otokhangthinh
  102. Huy Thanh
  103. huyba
  104. IeshaMalon
  105. IngeborgTijerina
  106. JacelynPoi
  107. JacquesMcCorkind
  108. JadaBarlow
  109. JaymeDumas
  110. JefferyBon
  111. JeffryE45
  112. JeremiahDove30
  113. JessCarney397
  114. JoannB7135
  115. JonBinder58
  116. Josephine0
  117. JoseTownsend
  118. JulianePok
  119. Kandice865
  120. KarinWang88197
  121. KarmaLang
  122. KarryStolp19817
  123. KatiaSande
  124. KayleneRiv
  125. KerryWinde
  126. KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
  127. killua1303
  128. KinaMagee
  129. KristieBro
  130. kyubi24992
  131. Lữ Khách
  132. Lệ Hà
  133. Lê Đức Mẫn
  134. Lê Hải Châu
  135. LakeishaRi
  136. lamquangha2
  137. lanp87030
  138. LaraScheid
  139. LaraU21689082
  140. LashayRotton40
  141. LatanyaCon
  142. LawerenceBernier
  143. LE THANH
  144. LeannaBach
  145. LeannaKidwell
  146. lethanhson
  147. LetterofMen1303
  148. LillieMuss
  149. Linh Chi
  150. linneomklaulkl
  151. LolaCastles8072
  152. LouieSilve
  153. LucaLaming
  154. LukeScobie71
  155. Lynda7416
  156. lyquangchinh
  157. Maddison7256
  158. MagnoliaHubbs
  159. MammieStin
  160. manhky
  161. manviolsmrossm
  162. MariettaHi
  163. MarinaTopp028
  164. MarionBrockman1
  165. MaryellenHartiga
  166. MasonStrouse4
  167. Matt99G7330615
  168. mattroi2017
  169. Micah32Z37
  170. MickieFoelsche
  171. MilagroFer
  172. Minh Đức
  173. minhtrang02
  174. monday1116
  175. MoniqueGyles8
  176. mrgbshlmc93
  177. namnguyen1894dc
  178. nangmui287
  179. Nathaniel3009
  180. NellMcLemore
  181. Ngan Hoa
  182. nguoiduatin6578
  183. Nguyễn Ích Thông
  184. NGUYỄN VĂN THÁI
  185. nguyenxuan
  186. NobleEnglish3
  187. NorineLenn
  188. ntbsecogia
  189. OBZCorey07
  190. OlenChadwi
  191. ongnuoccongtrinh
  192. OQLAntoine
  193. OTIAriel48
  194. OuidaA313
  195. PearleneDo
  196. PearlNeagle2612
  197. PercyBeit45
  198. PHAN THỊ THANH MINH
  199. PHUONG VU
  200. Quang Chính
  201. RAPCoral39281034
  202. Raquel0692
  203. RaulPonins
  204. RemonaSear
  205. RitaWoodar
  206. RochelleKu
  207. RockyMacka
  208. RodrickYlw
  209. RodrigoKir
  210. Ronalden
  211. RoseannaDv
  212. RoseannBoose8
  213. RozellaBlalock0
  214. Sông Hậu
  215. SamHedrick
  216. SammyStrader9
  217. sgsthanh207
  218. ShanonGran
  219. SharynStac
  220. ShawneeB22
  221. ShaylaGold
  222. ShaynaWarman
  223. SheilaPmk
  224. ShelaValer
  225. SherrillDu
  226. srobbasrva
  227. StevenRedd
  228. SusanaCann
  229. SvenPanos4
  230. taikhoanbds12
  231. TashaDease99392
  232. TashaLukis860
  233. TedTeece64
  234. TereseCrus
  235. Thanh Nguyệt
  236. thanhly54a3
  237. TheresaBet
  238. thtoprtnor
  239. thugiangvu
  240. thylan
  241. TiCa
  242. TramNgocTran
  243. Tran Xuan Sinh
  244. trandiu
  245. Trần Đức Quang
  246. Trần Thị Lợi
  247. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  248. TrudyAndrews905
  249. trung30
  250. ttuyen41586
  251. UteGeneff5
  252. VỀ MIỀN TRUNG
  253. VadaOreilly5298
  254. vancali96
  255. VernonLang
  256. ViolaJack4
  257. VonKuester
  258. vshmuon19
  259. VVCCamille
  260. WASDenise
  261. WendellHof
  262. Willard754
  263. WilmerAnto
  264. WilsonBarr22775
  265. XiomaraD54
  266. YXKNichola
  267. ZacheryChi
  268. ZelmaV6435652
  269. ZFACaroline

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.619
  Bài gửi
  228.076
  Thành viên
  1.160

  Chào mừng bạn Nguyễn Văn Đức mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  141
  Entries
  3.446
  Trong ngày
  0

  Bài Blog Entry sau cùng, NGƯỜI YÊU ƠI gửi bởi Linh Chi

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết