• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
BTV.vnthihuu   Bản tin: Mưa Mùa Hạ - Thơ tuyển chọn
buixuanphuong09   Trang Thơ Bùi Bắc Hợp
maimo   Trang thơ Huy Thanh
buixuanphuong09   Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
buixuanphuong09   Thơ Đường luật- Ngàn Hoa
buixuanphuong09   Học nấu đường tinh
buixuanphuong09   Gánh đường thùng kính mời
buixuanphuong09   Thơ Đường _ Hồng Vy
buixuanphuong09   Tho Tran Xuan Sinh
buixuanphuong09   Trang thơ Lệ Hà
buixuanphuong09   Trang thơ Ngan Hoa
buixuanphuong09   Trang thơ Bùi Xuân Phượng
lyquangchinh   Mật khúc
hồng vy   Trang Thơ Hồng Vy
hồng vy   Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II
huyba   NHỮNG KIỆT TÁC KIỆM LỜI
maimo   Lục bát thơ vui - Trần Thị Bích Thơm
Bùi Thúy Mùi   Lục bát hai câu - Bùi Thúy Hà
NGUYỄN VĂN THÁI   Huong xua
buixuanphuong09   HOA GIEO TỨ TUYỆT

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 81
    • Bài gửi: 674

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.209

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 415
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 229
    • Bài gửi: 4.501
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 1.211
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 158
    • Bài gửi: 542
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (4 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 537
    • Bài gửi: 78.542
   2. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 312
    • Bài gửi: 4.788
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 86
    • Bài gửi: 15.599
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 86
    • Bài gửi: 22.727
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   6. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 467
   7. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 140
    • Bài gửi: 2.266
   8. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 66
    • Bài gửi: 1.250
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 804
   2. Trang Văn sưu tầm

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 59
    • Bài gửi: 534
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 77
    • Bài gửi: 178
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 40
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 71
    • Bài gửi: 270
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 21
    • Bài gửi: 82
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 23
    • Bài gửi: 100
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 931
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 54
    • Bài gửi: 107
   2. Thơ phổ Nhạc

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 593
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 67
    • Bài gửi: 506
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 230
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 169
    • Bài gửi: 7.879
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 40
    • Bài gửi: 273
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 7
    • Bài gửi: 468
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 36
    • Bài gửi: 609
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 77
    • Bài gửi: 431
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 1.176
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.838
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 105
    • Bài gửi: 1.184
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 190
    • Bài gửi: 1.572
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 446
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 113
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 193
    • Bài gửi: 812
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 299
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 185
    • Bài gửi: 485
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 208
    • Bài gửi: 452
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 87
    • Bài gửi: 279
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 50
    • Bài gửi: 89
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 323
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 104
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 123
    • Bài gửi: 666
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 39
    • Bài gửi: 50

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 111 người đang xem. 1 thành viên và 110 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 02:47 PM.

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 211

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 1.151, 14-12-2017

  1. AidanBourget0
  2. Aileen90Z7
  3. AimeeFarth
  4. AIWEugenia
  5. AlenaJiz90
  6. AmparoCaud
  7. AnaLach21
  8. AngelineBostic
  9. AnnmarieSa
  10. ArdenDonne
  11. Bùi Thúy Mùi
  12. BarbaraRied4175
  13. BarrySnodd
  14. BelleIevers
  15. Benito25Q
  16. BernardoPa
  17. BernieceDeal
  18. BerylLaver
  19. BobHoover
  20. BrandyHuhn
  21. BrianMulke
  22. Brigitte05
  23. BrittBlack
  24. BryonSoa44
  25. BTV.vnthihuu
  26. buixuanphuong09
  27. Byron03237
  28. CarlaNorcr
  29. CarmonHals
  30. Carri01K54
  31. CharlesMee
  32. ChristianT
  33. ClarissaFr
  34. ClaudioKir
  35. CliffArroy
  36. ColumbusWh
  37. Concetta92
  38. ConnieLehm
  39. ConstanceW
  40. CooperMcca
  41. CorinneDoz
  42. CornellZwa
  43. dangtinquangcao44
  44. DavisHemma
  45. DeborahTakasuka
  46. DemetriaPe
  47. DemiBanner1575
  48. DeonCarruthers
  49. DomenicCoo
  50. DonaldAlbi
  51. DongMcKibb
  52. DoyleGodley2
  53. DulcieMarc
  54. EarnestCoa
  55. EbonySchre
  56. ElbaGaby3
  57. ElisaSkeen
  58. Elliot51P0
  59. ElvisLovek
  60. EmmaLovegr
  61. Ernestine9
  62. EstherShel
  63. EusebiaLaw
  64. EveretteSq
  65. FallonScho
  66. FannieSoul
  67. FerneBey85602
  68. FionaBalke
  69. FlorineVigna
  70. FranchescaPierso
  71. FrankForwo
  72. FranklynFortune
  73. FuebyLyncbeef
  74. GabriellaMinnick
  75. GarfieldMi
  76. GaryPugliese
  77. GemmaTylor
  78. GeneLeeson9312
  79. GladysVand
  80. HỒNG THOẠI
  81. HalCashin9
  82. HanneloreO
  83. HopeConsid
  84. Hugh220449
  85. IGLFrederi
  86. IndiraSchr
  87. IngeP4007795675
  88. INTJenny09
  89. IrishPicke
  90. IssacInouy
  91. JacquieBri
  92. JaniceBrereton
  93. JanieSprad
  94. JaunitaPurser04
  95. JeanettLaw
  96. JerilynSro
  97. JessikaAndre
  98. JolieArthu
  99. JonWills9
  100. JosefDonald8713
  101. JosetteTie
  102. JulietJuli
  103. JuliusRans
  104. Karina7791
  105. KarmaVande
  106. KeenanBass
  107. KennyCrowe
  108. KraigOmall
  109. KristinaSidhu17
  110. KrystalDar
  111. Lê Đức Mẫn
  112. LacyFarnel
  113. LaurenceWi
  114. LaurenLau
  115. LavadaBurd
  116. LavernKnow
  117. LawannaBlo
  118. LeaOBrien
  119. LeeCrombie
  120. LemuelOste
  121. LeoFinkel64936
  122. LeoraWindh
  123. LesleeFsr3
  124. LesleeGlau
  125. Leslie5036
  126. LetaTrower
  127. LeticiaPon
  128. linneomklaulkl
  129. LisaEady1
  130. LizaGarrar
  131. LucaBeals
  132. LuciePung5
  133. Magaret279
  134. Maira0653
  135. MalcolmHer
  136. MalindaGho
  137. MamieBlacklock9
  138. MargaritaP
  139. MarkusSchenk045
  140. MellisaFre
  141. MichelKwan7
  142. MikeL10728
  143. MiltonGjj
  144. MindyGatty3
  145. MMACleta7
  146. MonaRansom2
  147. mrgbshlmc93
  148. NickiRapke
  149. NilaQ45025
  150. Norberto80
  151. OdessaHard
  152. OpheliaLea
  153. Osvaldo335
  154. PhillipOtt08159
  155. PhillisAsh
  156. PhoebeMees
  157. proranok
  158. PYSDexter
  159. RalfK45932
  160. RandyMontenegro
  161. RaymonCamf
  162. RetaPrather
  163. ReyesS0193
  164. RichardEic
  165. RigobertoH
  166. RosalineWa
  167. RoseannK30
  168. RoxieWilhe
  169. RyderJorda
  170. ScotHetherington
  171. ScottTolme
  172. ShaniCroft
  173. ShannonPlo
  174. ShaylaGottschalk
  175. Sherlyn99X
  176. SherlynCaj
  177. Sherrie044
  178. srobbasrva
  179. StarlaLack
  180. SteveHarti
  181. StewartWor
  182. SusanneKrimper7
  183. SusanneQet
  184. SuzetteNas
  185. TabathaP90
  186. TandyMayes
  187. TanishaFoe
  188. TaylaMagal
  189. TeresitaHi
  190. TiffanyZnj
  191. tisstores11daila
  192. TomBallent
  193. ToniAlbritton
  194. TraciFitzh
  195. TRẦN THỊ THANH LIÊM
  196. UrsulaFaws
  197. UZUAlexand
  198. Valentin43
  199. ValentinUa
  200. ValeriaLessard
  201. vancali96
  202. VickeyLore
  203. Violette68
  204. Virginia50
  205. VirginiaBo
  206. WilburnDul
  207. WillHazon
  208. YYFJessica
  209. ZacheryWie

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.993
  Bài gửi
  242.719
  Thành viên
  1.183

  Chào mừng bạn Lê Thị Thùy Linh mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  149
  Entries
  3.601
  Trong ngày
  0

  Bài Blog Entry sau cùng, Trang thơ Huy Thanh gửi bởi Huy Thanh

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết