• Mới nhất
 • Hot nhất
 • Xem nhiều nhất
Dạ Cổ Hoài Lang   Gánh đường thùng kính mời
Dạ Cổ Hoài Lang   Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh
Dạ Cổ Hoài Lang   Trang Thơ Ksor - Lạc Bước.
Ngan Hoa   Thơ Đường luật- Ngàn Hoa
Ngan Hoa   Trang thơ HỒNG THOẠI
Huy Thanh   Thơ ĐL Mạnh Kỷ
Huy Thanh   Thơ Đường - Huy Thanh
buixuanphuong09   Học nấu đường tinh
Lapensee   Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm LẠNH LẼO của tác giả Gió...
nguyenxuan   Thơ Đường luật Nguyên Xuân
nguyenxuan   Gió Bụi - Đường Luật
Lapensee   Thơ Đường Luật Lapensee
Lapensee   Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm VẮNG BẠN của tác giả Hồng...
Tran Xuan Sinh   Trang thơ Bùi Xuân Phượng
Tran Xuan Sinh   Trang thơ Huy Thanh
TruongVu   Trang thơ TruongVu
Tran Xuan Sinh   Tho Tran Xuan Sinh
Lệ Hà   Lục bát - Ân tình - DNT
Nguyễn Tuấn Thắng   Đông sang
Nguyễn Tuấn Thắng   Mời quý thi hữu họa bài CHIỀU ĐÔNG của tg Lệ Hà

Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu.

 • News & Announcements


   1. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 81
    • Bài gửi: 674

    Bài cuối:

    Cá nhân
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 606

    Bài cuối:

    Cá nhân
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 35
    • Bài gửi: 2.202

    Bài cuối:

    Cá nhân
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 415
   5. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 222
    • Bài gửi: 4.405
   6. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 1.209
   7. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 157
    • Bài gửi: 540
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 1
  1. ¸.·*๑۩۞۩๑_ THI ĐÀN _๑۩۞۩๑*·.¸ Bài cuối

   Góc Xướng - Họa

   1. Thơ Sáng tác

    (4 Đang xem)

    Bao gồm mọi thể loại

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 537
    • Bài gửi: 78.095
   2. Chỉ ĐHV phụ trách mới có quyền giới thiệu bài Xướng.

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 308
    • Bài gửi: 4.727
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 15.565
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 84
    • Bài gửi: 22.698
   5. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 174
   6. Từ nguyên bản tiếng nước ngoài

    Điều hành bởi:

    1. TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Diễn đàn con:

    1. Anh văn
    2. Trung văn

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 467
   7. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 138
    • Bài gửi: 2.262
   8. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 66
    • Bài gửi: 1.248
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 133
    • Bài gửi: 804
   2. Trang Văn sưu tầm

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 57
    • Bài gửi: 531
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 120
    • Bài gửi: 736
   1. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà
    2. Nắng Xuân

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 177
   2. Điều hành bởi:

    1. Lệ Hà

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 17
    • Bài gửi: 39
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 71
    • Bài gửi: 269
   4. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 2
    • Bài gửi: 7
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 21
    • Bài gửi: 82
   2. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 23
    • Bài gửi: 100
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 13
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 38
    • Bài gửi: 931
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 56
    • Bài gửi: 429
   1. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 54
    • Bài gửi: 107
   2. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI
    2. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 593
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 12
    • Bài gửi: 223
   1. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 67
    • Bài gửi: 504
   2. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 22
    • Bài gửi: 230
   3. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 169
    • Bài gửi: 7.879
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 37
    • Bài gửi: 269
   2. Điều hành bởi:

    1. Admin

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 1
    • Bài gửi: 2
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 7
    • Bài gửi: 468
   4. Điều hành bởi:

    1. HỒNG THOẠI

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 36
    • Bài gửi: 607
   5. Cửa sổ tâm hồn

    (1 Đang xem)

    Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 424
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 32
    • Bài gửi: 1.176
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 76
    • Bài gửi: 2.838
   3. Điều hành bởi:

    1. thylan

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 105
    • Bài gửi: 1.182
   4. Xem phim - Video clip

    (1 Đang xem)

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 190
    • Bài gửi: 1.572
   1. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 31
    • Bài gửi: 446
   2. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 41
    • Bài gửi: 113
   3. Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 193
    • Bài gửi: 812
   4. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 85
    • Bài gửi: 299
   5. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 185
    • Bài gửi: 485
   6. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 207
    • Bài gửi: 451
   7. Điều hành bởi:

    1. Huy Thanh

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 87
    • Bài gửi: 279
   1. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 50
    • Bài gửi: 89
   2. Điều hành bởi:

    1. hoanggiao

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 188
    • Bài gửi: 323
   3. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 112
    • Bài gửi: 291
   4. Điều hành bởi:

    1. maimo

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 34
    • Bài gửi: 104
   5. Điều hành bởi:

    1. thugiangvu

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 122
    • Bài gửi: 664
   6. CHÚ Ý - Quảng cáo phải đúng nơi - Spam bài bị ban nick

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 8
    • Bài gửi: 9
   7. Những bài viết sai chủ đề, phạm quy sẽ bị chuyển vào đây

    Điều hành bởi:

    1. NGƯỜI BẢO VỆ

    Hoạt động diễn đàn:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 39
    • Bài gửi: 50

  TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

  Số người đang xemSố người đang xem

  Hiện có 83 người đang xem. 1 thành viên và 82 khách

  Kỷ lục: 824 người đã ghé thăm, ngày 04-02-2015 lúc 02:47 PM.

  1. hồng vy

  View Online MembersNhững thành viên đã ghé thăm diễn đàn hôm nay: 406

  Những thành viên ghé thăm nhiều nhất trong 1 ngày là 1.151, 14-12-2017

  1. 3dcardvn
  2. ADDCharles
  3. AdelaidaNx
  4. AdelinePhi
  5. AdolfoLamb
  6. AdrianneD61
  7. AgnesLawler5
  8. AhmedDeneh
  9. Aileen90Z7
  10. AlbertinaH
  11. AlonzoShul
  12. AltaWeld38
  13. AnaLach21
  14. AndreasCun
  15. anhngoc8902
  16. AnnmarieAn
  17. AntjeDupps
  18. AracelyDunshea
  19. ArdenDonne
  20. ArnetteCou
  21. ArturoMalt
  22. AundreaJen
  23. AutumnVarl
  24. Bùi Thúy Mùi
  25. bachtuyet
  26. baonguyen531964321
  27. BartDeSali
  28. batdongsan1
  29. BeatriceBe
  30. BebeRentou
  31. BenHoffman
  32. BerylDenby3984
  33. BethCarawa
  34. BettieMiln
  35. Blackkimhung
  36. bobolotte
  37. boycochat5
  38. Brittney84
  39. Bruno80119
  40. BryonMain58468
  41. BudEng1684
  42. buixuanphuong09
  43. cafexeo
  44. CaitlinKel
  45. CalebDaugh
  46. CallumAyco
  47. CarmelSchu
  48. CaroleDema
  49. CesarFlynn
  50. CesarGunte
  51. ChandaBlev
  52. Chandra729
  53. ChantalWoo
  54. CharlesMcG
  55. Charmain60E
  56. ChasHager
  57. Chi57A789490
  58. ChristenaH
  59. ClementKav
  60. ClemmieGou
  61. CliffArroy
  62. coinvietnam79
  63. Concetta93
  64. ConstanceE
  65. CornellFis
  66. CortneyGla
  67. CruzBrault
  68. CruzMcAule
  69. CyrusHeng
  70. DanielleBa
  71. DarcyTherry258
  72. Darryl27D09087
  73. DavidaG335
  74. DawnaZ9147
  75. DeeDunstan
  76. DelorisMesser
  77. Denese8141
  78. DeniseCrow
  79. Desmond45E
  80. DewittI84
  81. Dianna6519
  82. dimaiOvelve
  83. DollyYard
  84. DomingaP07
  85. DominickPi
  86. DominikBra
  87. Donny7935
  88. DortheaBla
  89. DuaneBatis
  90. dungvn6198
  91. Elana59W87
  92. ElbaGaby3
  93. ElenaPidge
  94. Elliot51P0
  95. ElmoCatt9
  96. EloiseSchr
  97. ElsaJ84434
  98. ElvisLovek
  99. elylavitewhite
  100. ElyseMacNe
  101. EnriquetaG
  102. EricWti462
  103. ErinAshton
  104. EstherShel
  105. EstherVieira24
  106. EtsukoPapa
  107. EusebiaLaw
  108. EzraEbersb
  109. Fae3619503
  110. FaeWethers
  111. FaithMcGra
  112. FaustinoSt
  113. FeliciaMorgan1
  114. FelishaWhi
  115. FernandoMaki
  116. FlorianBod
  117. FloyClaxton2
  118. FrancescoR
  119. FranciscoP
  120. FrankForwo
  121. FranklinAn
  122. FrankRedri
  123. FreddyFund
  124. FredricMun
  125. FuebyLyncbeef
  126. FZRAnderso
  127. GarryGok44
  128. GenaMarcus
  129. Gió Bụi
  130. GiselleHai
  131. GladysVand
  132. GloryMarga
  133. GNFShannan
  134. GrettaTout
  135. HỒNG THOẠI
  136. hồng vy
  137. haanhtyty123
  138. HaiMilam38
  139. halantrang82
  140. HalleyMena
  141. hanoiraining2017
  142. HelenGarns
  143. Hester28Z
  144. HFBRob754
  145. hoanggiao
  146. HollisRoof
  147. HomerT4517
  148. Huy Thanh
  149. huynhthienlam1231
  150. IGLFrederi
  151. IndiraSchr
  152. JacquieBri
  153. JamiAnnois
  154. JaredArria
  155. JaysonZerc
  156. JeffreyHyl
  157. JennaPorra
  158. JenniferDe
  159. JestineHel
  160. JewellDeNe
  161. JillianMun
  162. JordanMarr
  163. JordanMerr
  164. JorgOConnor49
  165. JoyMowll389
  166. JudeSherry
  167. JuliBarcla
  168. JustinaLem
  169. KarlaVarga
  170. KarolVogle
  171. KassieHari
  172. KathleneSt
  173. KeithTroll
  174. KelleFosse
  175. KelleyMme
  176. KellyGlees
  177. KendraDeGi
  178. KerstinVon
  179. KGWDorthea
  180. khoadatvang
  181. khoahoc3dmax
  182. Kimberley0
  183. KishaPoorm
  184. KristiePri
  185. KristyOlso
  186. KrystalH67
  187. KrystalSpi
  188. Lữ Khách
  189. LakeishaSe
  190. LandonMerr
  191. LAPEdna810
  192. Lapensee
  193. LashundaSa
  194. LatashaAln
  195. LaurenLau
  196. LavadaBurd
  197. LaverneGat
  198. LavernKnow
  199. LawannaBlo
  200. LeeCrombie
  201. LEFRosella
  202. LeilaniMarconi
  203. LeonaXrr95
  204. Leonor9192
  205. LesleeLepage9
  206. LesterPalu
  207. LethaGragg
  208. LindaBetti
  209. LindaVicto
  210. Linh Chi
  211. linhmt
  212. LinKernot
  213. linneomklaulkl
  214. LionelTarr
  215. Lizette42S
  216. LorenaTann
  217. LoreneDobb
  218. LouJeffcot
  219. LouJustus703
  220. LucasRech
  221. LucindaCai
  222. LuigiHarda
  223. LurleneBil
  224. Lyndon36V
  225. maimo
  226. manhky
  227. manviolsmrossm
  228. MarcoZas66
  229. Mari512424
  230. MariamWood
  231. MarisaGell
  232. MarleneMet
  233. MattTakasu
  234. MaxCampion
  235. MaxwellHer
  236. MelissaVes
  237. MerleNadea
  238. MerryKnox
  239. MervinNas5
  240. Micah85V20
  241. MikeL10728
  242. MikelTromm
  243. MillaHaney
  244. MindaManzo
  245. MiquelHuon
  246. MiquelThor
  247. MiriamHane
  248. Mitch85F80
  249. MitchelEst
  250. MitchellLl
  251. MitziEagle
  252. MMACleta7
  253. ModestaKonig3
  254. ModestoPor
  255. MoisesGard
  256. MollyMinga
  257. MonaWile0
  258. monday1116
  259. MonicaBeck
  260. MorganGree
  261. MozelleMce
  262. mrgbshlmc93
  263. mrleoadone
  264. Natalia25D
  265. NataliaNsd
  266. NatishaXpr
  267. NevilleMcC
  268. Ngan Hoa
  269. ngochongthu6
  270. Nguyễn Tuấn Thắng
  271. nguyendinhz
  272. nguyenxuan
  273. NilaDame4
  274. NINJanine7
  275. nontakjaba
  276. NumbersKau
  277. Octavia52L
  278. OctaviaMoo
  279. OdetteRoot
  280. Ophelia25K
  281. Pamala4787
  282. PatrickFin
  283. PatsyVpq6
  284. PatVarela
  285. PeggyH3579
  286. PHEShanel2
  287. phi882long
  288. PhilGwl813
  289. PhillipKra
  290. phimxeo
  291. phimxeohai
  292. phimxeomot
  293. Phong Trần
  294. plastarisk
  295. PrinceCass
  296. PrincessGa
  297. PYWSherita
  298. quangtruong160197
  299. QuentinS63
  300. RebeccaCre
  301. RedaOrland
  302. RegenaFuch
  303. ReyesS0193
  304. ReynaNewco
  305. RheaBrunne
  306. RicardoX93
  307. RichelleTo
  308. RigobertoH
  309. RJOZachary
  310. RobtBarkle
  311. RodolfoTit
  312. RonEfe7010
  313. RoryGog593
  314. RosalineWa
  315. Rosalyn738
  316. RoxanaToth
  317. RoxannaPat
  318. ROXVivian
  319. rua88acb
  320. RyderJorda
  321. Salina02L714
  322. SalvadorGi
  323. SamanthaSt
  324. SethBreinl
  325. ShanelH871
  326. ShantellDi
  327. SharronFit
  328. SharynGree
  329. ShawneeWil
  330. SheenaSauc
  331. ShelbyMoli
  332. SherriMulv
  333. SofiaLea33
  334. SofiaPigdo
  335. SonyaVilla
  336. srobbasrva
  337. StacySolis
  338. SteffenNil
  339. StephenCra
  340. Steve8413
  341. StevenBart
  342. StormyDowl
  343. SungShackl
  344. SusieBojor
  345. SuzetteNas
  346. TabathaP90
  347. TajOReily42337
  348. TanishaBin
  349. TawnyaTrus
  350. TedGwynn42
  351. TeresitaHi
  352. Thanh Nguyệt
  353. ThaoSchaef
  354. TheoBrice
  355. thietkewebchuyen44
  356. ThomasRave
  357. thtoprtnor
  358. thugiangvu
  359. ThurmanDut
  360. ThurmanGrider
  361. ThurmanMid
  362. TIKCarolin
  363. TMMCheri31
  364. Tran Xuan Sinh
  365. Trương Minh Thuận
  366. TreyRemer6
  367. TrudiAlcan
  368. TruongVu
  369. tuananh212
  370. tudiaanh42
  371. UAFJeffery
  372. UGXTam477
  373. UIQHerbert
  374. UlrikeThurgood
  375. UlyssesWoo
  376. VadaEberhart
  377. ValentinJi
  378. vancali96
  379. VanitaMaje
  380. VanStoate716
  381. VernellRod
  382. Vfreegroup
  383. VickeyLore
  384. VidaLafoun
  385. vietphapcompany
  386. Vince31195
  387. Violette68
  388. VirginiaBe
  389. vorotMib
  390. WallaceSou
  391. WAVSabrina
  392. WernerPall
  393. WilfordLon
  394. Wilfredo49
  395. WilsonTous
  396. WiltonBerr
  397. WinonaHens
  398. xedayhang-maxbuy123
  399. XEDSelena
  400. XPFManual1
  401. xuantruong91
  402. YMHMariano
  403. YYFJessica
  404. ZacBelgrav
  405. ZRJTilly2

  Thống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi HữuThống kê - Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu

  Chủ đề
  5.952
  Bài gửi
  241.192
  Thành viên
  1.179

  Chào mừng bạn Lapensee mới gia nhập diễn đàn .

  Blogs
  147
  Entries
  3.588
  Trong ngày
  0

  Bài Blog Entry sau cùng, Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái gửi bởi NGUYỄN VĂN THÁI

  Hình chỉ dẫnHình chỉ dẫn

  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Chuyên mục không có bài mới
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là một cây thư mục
  Diễn đàn là liên kết
  Diễn đàn là liên kết