• Trần Đức Quang

  Không có nội dung nào viết bởi Trần Đức Quang
 • Lịch

  Tháng 11   2020
  Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30
 • Blog mới

 • Bài viết mới

  Tran Xuan Sinh

  XÊP LÀM CHI CŨNG ĐƯỢC

  Làm chi cũng gọn Xếp chơi rồi
  Những bước tung hoành lại trải ngôi
  Sẽ được bao

  Học nấu đường tinh

  Tran Xuan Sinh Hôm nay, 10:15 AM Tới bài cuối cùng
  Tran Xuan Sinh

  XÊP LÀM CHI CŨNG ĐƯỢC

  Làm chi cũng gọn Xếp chơi rồi
  Những bước tung hoành lại trải ngôi
  Sẽ được bao

  Thơ Đường _ Hồng Vy

  Tran Xuan Sinh Hôm nay, 10:12 AM Tới bài cuối cùng
  Tran Xuan Sinh

  XÊP LÀM CHI CŨNG ĐƯỢC

  Làm chi cũng gọn Xếp chơi rồi
  Những bước tung hoành lại trải ngôi
  Sẽ được bao

  Trang thơ HỒNG THOẠI

  Tran Xuan Sinh Hôm nay, 10:11 AM Tới bài cuối cùng
  Tran Xuan Sinh

  XÊP LÀM CHI CŨNG ĐƯỢC

  Làm chi cũng gọn Xếp chơi rồi
  Những bước tung hoành lại trải ngôi
  Sẽ được

  Trang thơ HỒNG THOẠI

  Tran Xuan Sinh Hôm nay, 10:09 AM Tới bài cuối cùng
  hồng vy  Lão Phượng


  Danh hùng bác Phượng nữ nào nghi
  Ngữ đọ cùng thiên chẳng khác gì?
  Giữa bạn

  Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  hồng vy Hôm nay, 12:14 AM Tới bài cuối cùng
  hồng vy  Lão Phượng


  Danh hùng bác Phượng nữ nào nghi
  Ngữ đọ cùng thiên chẳng khác gì?
  Giữa bạn

  Trang thơ HỒNG THOẠI

  hồng vy Hôm nay, 12:14 AM Tới bài cuối cùng