• 23-10-2020

  gửi bởi Đăng tin ngày 23-10-2020 06:22 AM
  VỀ BA TRI, NHỚ CỤ ĐỒ CHIỂU


  Mỗi lần về lại Ba Tri
  Lắng nghe trong gió thầm thì tiếng thơ
  Ngẫm lời dạy của Cụ Đồ
  Đạo–đời. Xưa với bây giờ khác sao?

  Đạo đừng tìm kiếm xa đâu
  Xem tình người đối với nhau sẽ tường.
  Học y gian khó khôn lường
  Phải thông thạo hết âm dương, ngũ hành,
  Rõ ràng tương khắc, tương sanh
  Cương nhu, nóng lạnh, chậm nhanh, chính tà.
  Nắm cầm sinh mệnh người ta
  Hành nghề chớ có xem là chuyện chơi!
  Học thầy, học bạn, học đời,
  Học em nhỏ tuổi, học người cao niên,
  Tìm trong sách vở căn nguyên,
  Khổ công tự vấn, thường xuyên trau dồi,
  Giao hòa phối hợp đất trời,
  “Gẫm qua, xét lại”, thông rồi mới an.
  Nghề y cốt ở “thiện chân”
  Giữ gìn truyền thống nghĩa nhân “làm đầu”
  “Thấy người đau, giống mình đau”
  “Đứa ăn mày” cũng “ngô bào” đấy thôi!
  “Dụng binh”, bốc thuốc, chớ lơi!
  Trọng trang trí dũng, chuộng người tài năng.
  Binh nhờ kỷ luật thép gang,
  Tướng cần gương mẫu, công bằng xử phân.
  Thuốc vừa liều lượng, đúng cân,
  Thầy khi bắt mạch, tinh thần phải minh.

  Ở đời phải ráng giữ mình
  Đức như gốc rễ, còn tình tay chân
  Làm thầy, nào có đơn thuần
  Để truyền dạy cái nghĩa nhân ở đời
  Sống như cột đá giữa trời
  Thác như gương sáng, triệu người tiếc thương!

  Triều lên lấp loáng Hàm Luông
  Con thuyền “chở đạo” còn buông mái chờ…

  Bến Tre xanh ngát hàng dừa
  Cuộc đời, sự nghiệp, hồn thơ lẫy lừng!
  Quê hương đồng khởi anh hùng
  Đất lành chim đậu, một vùng đất thiêng
  Đốt nhang thầm nguyện trước đền
  Nương làn gió thuận xuôi thuyền thơ ca
  Vượt qua bão tố phong ba
  Điểm tô cuộc sống muôn hoa thắm màu.

  Nguyễn Thanh Toàn