• 03-07-2021

  gửi bởi Đăng tin ngày 03-07-2021 08:19 AM


  CHIỀU MÂY XÁM

  Anh dấu ái!
  Chẳng còn biên giới nào giữa chúng ta
  Em vẫn thấy một tình yêu cháy bỏng
  Đêm từng đêm... cứ như hình với bóng
  Dẫu đứa đầu sông, đứa cuối sông!

  Anh dạy em biết nỗi đợi, niềm mong
  Nếm trái cấm dù chưa thành người lớn
  Em sợ lắm! Cứ mỗi chiều mây xám
  Giăng đầy trời bắt mình lại nhớ nhau!

  Chẳng được gần để chia sẻ thương đau
  Trời bắt anh phải gánh nhiều oan trái
  Anh thân yêu!
  Trái hạnh phúc kiếp này thôi đừng hái
  Kiếp lai sinh, hạc nội nối mây ngàn.

  Maimơ