• 04-01-2022

  gửi bởi Đăng tin ngày 04-01-2022 06:39 AM  LƯNG CHỪNG


  Lưng chừng …ấy lá lưng chừng
  va vào ngọn gió ngập ngừng chửa rơi

  lưng chừng hạ đến bên đời
  mang theo hạt nắng đầy vơi se lòng

  lưng chừng tôi cớ chi mong
  nửa tin nửa đoán nửa trông nửa ngờ

  lưng chừng em đẹp như mơ
  chênh chao nghiêng nón bài thơ nét cười

  lưng chừng buông sợi tơ trời
  người dưng se với người dưng ban đầu

  có gì đã có gì đâu
  lưng chừng hứng hạt mưa ngâu lạ lùng

  bán đơn côi đổi lưng chừng
  mà sao thấp thỏm nửa mừng nửa lo

  cây đa bến nước con đò
  lưng chừng như đã còn dò lạch sông

  tình quê đâu kém phiêu bồng
  lưng chừng… cau sẵn trầu không nết làng.

  CVD