• 12-01-2022

  gửi bởi Đăng tin ngày 12-01-2022 06:35 PM  LỜI SẤM MẸ BAN
  (tặng đệ NGH)

  Cái lưng tấm thớt má hay rầy
  Trai trẻ gì mà biếng nhớt thây
  Chừng lớn có môn đi cạp đất
  Chớ ai nuôi nổi miệng ăn mầy

  Lưng chừng đang học lính kêu vô
  Giữa chốn gươm đao ớn thấy mồ
  Quả đạn to đùng khiêng muốn uể
  Nhanh tay cho kịp tiếng quan hô

  Đồng bằng không ở leo lên núi
  Mây thấp bay ngang bắt nhớ nhà
  Có bữa rau rừng cơm gạo sấy
  Nghiệm lời má nói một thời xa

  Nhung y xếp lại buổi tàn chinh
  Của ít người đông... đến đất sình
  Thức dậy vươn vai hòa nhập cuộc
  Thời nương tự chước lấy thân mình

  Chữ sách ngày xưa nói rõ ràng
  Đi cày đâu phải kém cao sang
  Hơn nhau khác biệt từ nhân cách
  Lương thiện dẫu cho lộc chẳng bằng

  Từng khối đất lầy... từng khối nặng
  Đổi công lấy được hạt cơm ngon
  Hôm nay nhớ má vui hồi tưởng
  Lời sấm "tiên tri"... máy cạp giòn**

  NhàQuê
  ** Xáng cạp đất, đào kinh, thổi bùn