Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu hát 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' 4 ngày trước khi mất

https://www.youtube.com/watch?v=ncDCf9F2Mu8

Đêm nhạc Phan Huỳnh Điểu "Cuộc đời vẫn đẹp sao" ( 8/11/2014)

https://www.youtube.com/watch?v=5flQ4ClZpro

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Không thể tin nổi ông đã qua đời

https://www.youtube.com/watch?v=xKTtINrv_2M