VỌNG MÊ LINH

Muôn người ngưỡng vọng đất Mê Linh
Vạn kỉ đời sau lịch sử bình
Nợ nước giương cờ lui lũ giặc
Thù nhà khởi nghĩa hợp dân binh
Hai Bà dựng nghiệp luôn dùng đức
Tổ quốc ghi công mãi gợi tình
Mở cõi ba năm ngàn sắc tỏa
Huy hoàng xã tắc lại hồi sinh!
Huy Thanh
(Tp Tân An)