VỀ ĐÂU
Mới gặp nhau đã yêu ngay
Tháng trước ta cưới tháng này ly hôn
Cái thai trong bụng bồn chồn
Mới 2 tuần tuổi sóng cồn... về đâu?
(Giấu tên)