610- HOA LAN FORNICATUS

Trên xanh dưới đỏ, phiến hình tim
Bầm đỏ thùy môi lắm mụn viền
Hoa nhmàu xanh, khi đỏ tía
Sống rừng ẩm ướt khắp Ê Đen (Endemic – đông Australia)

BXP 20.11.2017

Hoa lan Fornicatus - Acianthus fornicatus

Lá dài 4 cm rng 2 cm, hình trái tim. Phn trên màu xanh đậm, phn dưới màu đỏ tía. Vòi hoa dài 20 cm vi 14 bông hoa nhmàu xanh xám hoc màu đỏ tía. Các lá đài dài 10 mm. Lá đài sau mrng, hình thuôn. Các lá đài hai bên mnh mai hơn và chúc xung dưới, đôi khi che lp mt môi hoa. Môi hoa màu đỏ bm, vin có nhiu mn. Thuc loi dtrng. Nơi sinh trưởng ca chúng là nhng khu rng m ướt tEndemic ti min đông Australia