Đơn Lạnh

Biển ắng chiều nay quạnh quẽ ngồi
Trông dòng nước chảy lững lờ trôi
Hồn nghe dỗi xót lời sông gọi
Dạ thấy hờn nghen ngọn sóng nhồi
Trách phận duyên tàn tim vất vưởng
Thương đời nghĩa mất mộng xa xôi
Giờ đơn tủi lạnh sầu loang phủ
Thổn thức niềm đau cứ mãi bồi.


Hồng Vy
29-01-2018