VỠ MỘNG TÌM HOA

Làm thơ những tưởng bốc trời
Nhưng vào thực việc lệ rơi chan hòa
Thôi đành vỡ mộng tìm Hoa
Chưa mù… Tất cả đã ra ảo mờ

Cho dù dùng Lúp cố quơ
Màn hình rộng, chữ phóng to… thấy gì!
Tìm hoa… lấy được ảnh về
Ghi link địa chỉ vạn bề khó khăn

Mắt mờ khó sự tách phân
Tìm gà thấy vịt… bần thần lệ rơi
Cóp tên khoa học hoa rồi
Dán Gồ thiếu nét, ối trời hình sai

Sự này nào biết hỏi ai?
Mê hoa muốn có được bài để đăng
Nhưng mà mọi thứ nhập nhằng
Vì con mắt lóa hết đăng được rồi

Thôi đành để tháng ngày trôi
Mắt chưa mù hẳn mà đời tối tăm
Phòng khuya suối lệ tuôn đầm
Làm sao sống những tháng năm cuối cùng???

Không viêm loét, chẳng lở ung
Mà sao sự sống chết từng sát na!
Dù gì cũng phải tránh xa
Cái điều "ngu xuẩn" kẻo mà khổ con.

BXP 28.11.2023
@ Với mọi người, tìm hoa là để vui, không tìm hoa thì tìm niềm vui khác. Nhưng với tôi, tìm hoa không chỉ là niềm vui mà còn là sức sống…Tìm hoa đồng nghĩa với hòa mạng, không hòa mạng được thì đời tôi cô quạnh lắm.