L.4218- LAN PULCHELLA
(Không có Thơ)
Sưu tập :
L.4218- Lan Pulchella - Cuitlauzina pulchella New
Cuitlauzina pulchella là một loài Lan thuộc Chi vần C, Phân họ Phong lan Orchidoideae trong họ Lan Orchidaceae.
Nguồn : Wikipedia & Internet