L.4208- LAN JAVANICA
(Không có Thơ)
Sưu tập :
L.4208- Lan Javanica - Cryptostylis javanica New
Cryptostylis javanica là một loài Lan thuộc Chi vần C, Phân họ Phong lan Orchidoideae trong họ Lan Orchidaceae.
Nguồn : Wikipedia & Internet