Mời quý thi hữu đưa đáp án 104/ trên vào bất cứ loại thơ nào sở trường sao cho tạo được giá trị ngữ pháp đặc thù.