Cách chứng minh 1 = 2 nào đơn giản và lý thú nhất hiện nay ?

TTST161/1338