Mời quý thi hữu thưởng thức bài thơ VỘI VÀNG
Tác giả: Nhà thơ Xuân Diệu
Diễn ngâm: Nghệ sĩ Huyền TrânThy Lan kính mời