Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
MỪNG

Tay ga lạng lách phóng ào
Viết như gà bới bên rào ngả nghiêng
Thời gian dành chút học siêng
Gắng công đèn sách mài nghiên mẹ mừng!

Huy Thanh
18/11/2017
GẶP EM

Đêm qua gặp trận mưa ào
Thấy em trú tạm bên rào nón nghiêng
Mẹ rằng cô ấy thật siêng
Việc nhà lo trọn, bút nghiên thành tài.

TXS 18/11/2017