PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Dịch thơ : Lương Châu từ - Vương Hànhuyba
15-08-2015, 09:34 AM
Lương Châu từ 涼州詞-Nguyên tác: Vương Hàn 王翰
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

Dịch Nghĩa
Rượu bồ đào cùng với chén ngọc dạ quang
Muốn uống nhưng đàn tỳ bà đã giục lên
ngựa
Say khướt nằm ở sa trường,xin anh chớ
cười
Xưa nay chinh chiến có mấy ai trở về
đâu

Bản dịch:
Rượu đào chén ngọc long lanh
Chạm môi ngựa hí giục nhanh tiếng đàn
Say nằm gối bãi sa tràng
Xưa nay lính trận cười khan ngày vê

16/8/2015
HUY BA

Nắng Xuân
15-08-2015, 09:55 AM
KHÚC HÁT LƯƠNG CHÂU

Vương Hàn

Rượu quý bồ đào ngọc dát ly
Tỳ bà lưng ngựa giục say đi
Ngả nghiêng chiến địa ai cười chứ
Kết cuộc hồi hương phỏng mấy thì.


NX dịch

Thanh Nguyệt
15-08-2015, 09:57 AM
Em là kẻ hậu sinh, chữ nghĩa liu tiu, không đầy vốc. Nhưng cũng mạn phép vài dòng.


BÀI CA LƯƠNG CHÂU

(Vương Hàn)

Rượu hồ đào tay nâng chén ngọc
Môi chửa kề nhạc giục yên cương
Say quay ngạo giữa sa trường
Chiến chinh mấy kẻ mang gươm trở về


T.N – 15/08/2015

Nắng Xuân
15-08-2015, 09:58 AM
KHÚC HÁT LƯƠNG CHÂU

Vương Hàn

Bồ đào sóng sánh ngọc rưng ly
Lưng ngựa tỳ bà giục uống đi
Nghiêng ngả sa trường xin chớ giễu
Thắng thua hậu chiến mấy ai về.


NX dịch 2

huyba
15-08-2015, 04:38 PM
Bài Đường thi gây nhiều cảm hứng, quí vị hùn vào nhiều bản dịch hay, rất vui.
Xin nhắc lại mấy bản dịch xưa của các bậc tiền bối. Nhưng sau đó tiếp tục bổ sung bản dịch riêng mỗi người nhé.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Rượu đào chén ngọc sáng choang,
Trên yên, sắp uống, đã vang tiếng tỳ.
Say lăn bãi cát, hề chi,
Những người ra trận, mấy khi lại về.

--Bản dịch của Trần Trọng Kim

Rượu nho kèo chén lưu–li,
Uống thì lưng ngựa tiếng tì dục sôi.
Say nằm bãi cát chớ cười,
Xưa nay chinh chiến mấy ai đã về

huyba
16-08-2015, 01:40 PM
NGỌC ĐÀI THỂ -QUYỀN ĐỨC DƯ

Tạc dạ quần đái giải ,
Kim triêu hỷ tử phi
Diên hoa bất khả khí ,
Mạc thị cảo châm quy

Dịch nghĩa:
1.Đêm hôm trước dây thắt lưng quần bị sút
ra
2. Sáng nay thấy hỷ tử từng đôi đến
3. Mau mau tìm phấn son, không thể bỏ bê
trang điểm
4. Không biết chừng lang quân sắp về
chăng, cần gì phải gõ chày nện vải nữa

Chú thích:
Ngọc đài thể: một thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt
Hỷ tử: loại nhện chân cao, người xưa cho rằng
nhìn thấy loại nhện này sa là có điềm tốt vì
trùng âm với hỉ là điềm lành, sáng thấy có
nghĩa là sắp có tin vui
Diên hoa: là phấn son
cảo châm: chày đập vải. tiếng chày đập vải là
có ý ngóng người thương đến, người lang quân
trở về

Dịch thơ:
Đêm qua quần sút dây lưng
Sáng nay tơ nhên tin mừng đang buông
Đừng quên chăm chút phấn son
Ngưng chày giặt vải ngóng mong chồng về.
HUY BA
15/8/2015