PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cảnh thiên nhiên tuyệt vờithugiangvu
18-08-2015, 05:44 AM
Thiên nhiên tuyệt sắchttp://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/106.jpg (http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/106.jpg)


http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/97.jpg (http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/97.jpg)


http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/131.jpg (http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/131.jpg)


http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/121.jpg (http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/121.jpg)


http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/112.jpg (http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/112.jpg)


http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/17.jpg (http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/17.jpg)


http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/8.png (http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/8.png)


http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/7.png (http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/7.png)


http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/68.jpg (http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/68.jpg)


http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/58.jpg (http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/06/58.jpg)

Ngan Hoa
18-08-2015, 06:36 AM
Thiên nhiên phong cảnh tuyệt vời
Cà Na - Hà Nội ngàn nơi khoe cành
Mây vờn sương sớm long lanh
Kì hoa dị thảo người dành ngắm xem...

Ngàn Hoa