PDA

Xem phiên bản đầy đủ : THÔNG BÁOVỀ MIỀN TRUNG
12-01-2016, 11:21 PM
1. Hôm nay, BĐH chuyên mục Xường - Họa Đường Luật đã chuyển 16 nhóm bài gồm những bài các thành viên muốn xóa, các bài trùng lặp hoặc các tranh luận không còn cần thiết tại thời điểm này vào Thùng Rác.

2. Khi quý thi hữu cần xóa bài, chỉ cần vào xóa rỗng ruột và để lại câu nhắn, ĐHV sẽ chuyển vào Thùng Rác nhanh hơn.

3. Các thi hữu cần trao đổi riêng thì pm, muốn nhắn công khai thì nhắn vào đây, muốn trao đổi chuyên môn thì vào mục Trao đổi.

Mong các Thi Hữu hợp tác để BĐH phục vụ mọi người tốt hơn.

Gió Bụi
06-02-2016, 10:03 AM
Ý XUÂN
Họa thơ Thanh Nguyệt

Gió khẽ lung lay những nhánh đào
Xuân vờn cánh nhạn mãi tầng cao
Sương tròn mắt ngọc long lanh ngó
Bướm lả hồn tiên phấp phới chào
Khúc nhạc dâng trầu thanh muốn gửi
Cung đàn cất tiếng nguyệt thèm trao
Vừa quen chửa dám đưa lời hẹn
Tấc dạ nghiêng say tựa sóng trào

Dương Đoàn Trọng1. Anh DĐT đã đăng nhầm chỗ vì bài họa không đưa vào mục thơ sáng tác.
2. Cả bài của Thanh Nguyệt và DĐT đều là bài họa thơ VMT.
3. Hiện đã được đưa về đây:
http://vnthihuu.net/showthread.php?9857-X%C6%B0%E1%BB%9Bng-h%E1%BB%8Da-v%E1%BB%81-hoa-%C4%90%C3%A0o-nh%C3%A2n-m%C3%B9a-l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i-(VMT)&p=249504#post249504