PDA

Xem phiên bản đầy đủ : cô mèo bé nhỏthugiangvu
28-03-2016, 07:39 AM
Hôm nay cô mèo tên Cutie đã được hơn 4 tháng , tinh nghịch và lạ lùng là thích vầy nước.
nước để cho uống thì tát ra hết bên ngoài , để nước vào chậu thì lội luôn vào chậu .

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/IMG_0856_zpsfqrj4gr0.jpg

Lúc mới về 2 tháng rưỡi

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/IMG_1089_zpsfu8oprif.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/IMG_1091_zpsdqyrs9o1.jpg

Nay đã lớn nhiều nặng hơn 2 kí rồi.

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/IMG_1039_zpsdwzu82gp.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/IMG_1039_zpsdwzu82gp.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/IMG_0904_zpsrfzpau0d.jpg

Ngồi Nhìn tuyết rơi qua cửa sổ hôm tuần trước giữa tháng Ba

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/IMG_0878_zpsxtpqehlv.jpg

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/IMG_0598_zps1htg9qp2.jpg

thugiangvu
28-03-2016, 07:58 AM
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/IMG_1151_zpsq8ar9j0o.jpg

đang tát nước uống ra ngoài .

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/IMG_1135_zps9b5pyovb.jpg

Đang vào thăm Thi hữu

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/IMG_1131_zpsticodwlf.jpg

đang sửa bóng đèn dùm Thugiang