PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ dịch - Đặng Ngọc TrảnNgọc Trản
02-02-2017, 04:20 PM
范師孟
和大明使題珥河驛其三
新朝使者樂從容,
江上春風試倚笻。
玉珥寒光侵廣野,
傘圓霽色照昇龍。
文郎城古山重疊,
翁仲祠深雲淡濃。
醉墨淋漓題驛壁,
清朝人物盛三雍。
Phạm Sư Mạnh

Hoạ Đại Minh sứ đề Nhị Hà dịch kỳ 3

Tân triều sứ giả lạc thung dung,
Giang thượng xuân phong thí ỷ cùng.
Ngọc Nhị hàn quang xâm quảng dã,
Tản Viên tễ sắc chiếu Thăng Long.
Văn Lang thành cổ sơn trùng điệp,
Ông Trọng từ thâm vân đạm nùng.
Tuý mặc lâm ly đề dịch bích,
Thanh triều nhân vật thịnh tam ung.
Phạm Sư Mạnh

Họa thơ của sứ thần nhà Minh đề ở trạm bưu dịch Nhị Hà - bài 3

Sứ thần triều mới vẻ ung dung
Du xuân, gậy trúc dạo ven sông
Ngọc Nhị nắng êm chan đồng nội
Tản Viên mưa tạnh sáng Thăng Long
Thành cổ Văn Lang non trùng điệp
Đền thiêng Ông Trọng khói nhạt nồng
Mực say lai láng trên vách trạm
Thời thịnh con người sống vui chung

Chú thich: Ngọc Nhị: Có lẽ chỉ tên một quả đồi ở huyện Ba Vì, hiện nay có rất nhiều cò sinh sống