PDA

Xem phiên bản đầy đủ : QUY ĐỊNH HỌA THƠ BỐN CÂUNGUYỄN VĂN THÁI
24-03-2017, 06:11 PM
QUY ĐỊNH HỌA THƠ BỐN CÂU

A - Thể loại

+ Lục bát, song tứ lục bát, song thất lục bát; 5 chữ và 7 chữ (tự do)

B - Vần

- Vần “chân” : các chữ “vần” đứng cuối câu
- Vần “lưng” : Các chữ “vần” đứng trong câu ( đối với thể lục bát, song tứ lục bát và song thất lục bát )

C - Quy định cách họa

1- Bài họa phải cùng thể loại với bài xướng
2- Giữ lại các chữ “vần”
Ghi chú: Lục bát bốn câu 6 vần chấp nhận cả thông vận ở vần "lưng"
Nếu là Lục bát biến thể thì phải “nhị tứ lục phân minh” và chữ thứ hai luôn luôn phải là Bằng không là Trắc (Các dạng biến thế khác chưa đề cập tới)
3- Không được lặp lại các chữ đứng áp “vần”
4- Các quy định trên áp dụng cho một người họa đối với một bài xướng và bài họa của chính mình (theo cùng một bài xướng). Giữa hai người họa cùng một bài xướng có thể trùng những chữ áp "vần".
5- Bài họa không nhất thiết phải họa ý của bài xướng .

buixuanphuong09
09-04-2017, 07:41 PM
Góp ý:
Riêng thơ Song tứ lục bát nên để tiếp vần thì thoải mái hơn.