PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm TÌNH XUÂN của TG Bùi Xuân PhượngNGUYỄN VĂN THÁI
09-04-2017, 02:28 PM
TÌNH XUÂN

Bướm vàng giỡn nắng
Hoa chẳng hững hờ
Vườn Xuân trải mộng ươm mơ
Tình Xuân dậy sóng ngập bờ yêu thương

BXP

+ Thể thơ : Song tứ lục bát
+ Chữ "vần" : màu đỏ
+ Chữ áp "vần" : màu xanh
+ Các quy định họa như thể thơ lục bát
+ Chữ "thương" không bắt buộc giữ lại


NẮNG XUÂN

Mùa xuân thắp nắng
Tình chẳng ơ hờ
Ngắm rằm nguyệt tỏ dệt mơ
Gió ru sóng đỡ bến bờ hoài thương.

9 - 4 - 2017
NVT

Ngan Hoa
09-04-2017, 05:12 PM
XUÂN THƯƠNG

Chơi đùa trong nắng
Giấy trắng viết hờ
Xuân về lòng chẳng mộng mơ
Thuyền nan rẽ sóng xô bờ mến thương.

Ngàn Hoa

Lệ Hà
09-04-2017, 06:21 PM
SÂN TRƯỜNG

Sân trường đẫm nắng
Cổng trắng khép hờ
Hoa xòe cánh vẫy hạ mơ
Hàng cây phượng vĩ nối bờ nhớ thương.

Lệ Hà

Huy Thanh
09-04-2017, 06:54 PM
HẠT NẮNG

Gom đầy hạt nắng
Chở nặng ru hờ
Chất vào trong chiếc thuyền mơ
Gió xoay đổi hướng lạc bờ đau thương.

Huy Thanh

hoanggiao
09-04-2017, 09:16 PM
SÔNG THƯƠNG

Triền đê ngập nắng
Diều chẳng tung hờ
Tình em trong trẻo dòng mơ
Để cho đôi lứa cập bờ sông thương

Hoàng Giao

NGUYỄN VĂN THÁI
09-04-2017, 10:33 PM
THĂM MỘ …

Thanh minh rệu nắng
Vọng vẳng mồ hờ
Giật mình tỉnh giấc du mơ
Có con bướm trắng đậu bờ cỏ sương.

9 - 4 - 2017
NVT

Nguyễn Ích Thông
05-05-2017, 11:35 AM
NGỦ TRƯA MUỘN
Trời chiều tắt nắng
Khung của khép hờ
Giật mình chợt tỉnh giấc mơ
Nào ai biết hết bến bờ nông sâu

XEM "CỬU VỊ THẦN CÔNG" Ở HUẾ
Vươn mình trong nắng
Không phút hững hờ
Kìa ai hãy tỉnh giấc mơ
Tự mình phải giữ cõi bờ, đợi ai ?
Nguyễn Ích Thông

Nguyễn Thị Huề
05-05-2017, 01:05 PM
TÌNH MẸ

Ong vàng cõng nắng
Mây chẳng bóng hờ
Một lòng nhẫn nại nuôi mơ
Mong đàn con sớm vượt bờ gian truân

Nguyễn Tuấn Thắng
18-09-2017, 04:31 PM
TÌNH XUÂN

Bướm vàng giỡn nắng
Hoa chẳng hững hờ
Vườn Xuân trải mộng ươm mơ
Tình Xuân dậy sóng ngập bờ yêu thương

BXP

+ Thể thơ : Song tứ lục bát
+ Chữ "vần" : màu đỏ
+ Chữ áp "vần" : màu xanh
+ Các quy định họa như thể thơ lục bát
+ Chữ "thương" không bắt buộc giữ lại


NẮNG XUÂN

Mùa xuân thắp nắng
Tình chẳng ơ hờ
Ngắm rằm nguyệt tỏ dệt mơ
Gió ru sóng đỡ bến bờ hoài thương.

9 - 4 - 2017
NVT

Tình xuân
Bướm vàng trong nắng
Ong chẳng buông hờ
Vườn xuân hoa nở rừng mơ
Xuân về nhân loại vô bờ tình thương

Tran Xuan Sinh
19-09-2017, 07:41 AM
MÙA XUÂN

Mùa Xuân nhạt nắng
Ong chẳng xem hờ
Hoa đầy hương phấn lòng mơ
Đem về mật ngọt sang bờ cõi thương./.

TXS 18/9/2017