PDA

Xem phiên bản đầy đủ : TỪ LIÊN QUAN ĐẾN CÂYbuixuanphuong09
29-05-2017, 03:48 PM
Bỏ công sức ra tưởng rằng … nhưng tôi đã lầm … Nhiệt tình thể hiện không đúng chỗ chưa hẳn đã là tốt. Các Đường thủ mà vào đây để lão nhà quê dẫn dắt thì ớn quá … Xin thu lại cái này để phục vụ cho riêng mình, bạn nào còn yêu mến cần đến nó tôi sẽ gửi qua pm. Từ đây tôi đành tự biên tự diễn vậy. Cha già con cọc nhưng tôi sẽ không để cho trang TỨ TUYỆT HOA LƯU phải chêt yểu.