PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ dịch Phạm Minh KhôiPHẠM MINH KHÔI
21-06-2017, 02:22 PM
Thơ LÝ BẠCH

清平調其一
李白
雲 想 衣 裳 花 想 容,
春 風 拂 檻 露 華 濃.
若 非 群 玉 山 頭 見,
會 向 瑤 臺 月 下 逢.

Thanh bình điệu kỳ 1
Lý Bạch
Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng.

Dịch thơ: ĐIỆU THANH BÌNH (thứ nhất)

Xiêm áo ngỡ mây, mặt tưởng hoa
Hiên xuân gió đượm, móc la đà . ( móc = sương )
Đầu non Quần Ngọc tiên không gặp
Hẹn đến Dao Đài , bóng nguyệt nhòa.
Phạm Minh Khôi (phỏng dịch)

清平調其二
李白

一 枝 紅 艷 露 凝 香,
雲 雨 巫 山 枉 斷 腸.
借 問 漢 宮 誰 得 似,
可 憐 飛 燕 倚 新 粧.

Thanh bình điệu kỳ 2
Lý Bạch
Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương,
Vân vũ Vu sơn uổng đoạn trường.
Tá vấn Hán cung thuỳ đắc tự,
Khả liên Phi Yến ỷ tân trang.


Dịch thơ: ĐIỆU THANH BÌNH (thứ hai)
Hồng thắm một cành , sương ngát thơm
Ái ân uổng mộng với Vu Sơn.
Hán cung ai đẹp như nàng vây ?
Phi Yến điểm trang chẳng thể hơn.
Phạm Minh Khôi (phỏng dịch)
Chuyển ngữ ra lục bát ĐIỆU THANH BÌNH (thứ hai)

Cành hồng thắm đẫm sương thơm
Ái ân uổng mộng Vu Sơn nữ thần.
Dương Quý Phi đẹp tuyệt trần
Dẫu là Phi Yến mấy lần điểm trang.
Phạm Minh Khôi

PHẠM MINH KHÔI
25-08-2017, 05:49 PM
VỌNG PHU THẠCH


Thạch da? nhân da? bỉ hà nhân?

Độc lập sơn đầu thiên bách xuân.

Vạn kiếp diểu vô vân vũ mộng

Nhất trinh lưu đắc cổ kim thân.

Lệ ngân bất tuyệt tam thu vũ

Đài triện trường minh nhất đoạn văn.

Tứ vọng liên sơn diểu vô tế

Độc giao nhi nữ thiện di luân.NGUYỄN DU

Dịch thơ: ĐÁ VỌNG PHU


Là đá? là Người? Dáng của ai ?


Đầu non đứng sững vạn năm dài


Mây mưa muôn kiếp không mơ mộng


Trinh trắng trước sau cả cuộc đời


Lệ ngấn ba thu mưa chẳng dứt


Rêu ghi một mảng chữ vươn dài.

Núi non bốn phía tầng tầng lớpPhận gái riêng trao giữ đạo người


Phạm Minh Khôi (dịch)

PHẠM MINH KHÔI
03-06-2018, 02:18 AM
Để thiết thực chào mừng Đại hội HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM tổ chức ở tỉnh Thanh Hóa (ngày 17/03/2013) , tôi xin tặng một chùm thơ dịch chủ đề về mùa Xuân của những nhà thơ nổi tiếng ( TQ: 3 người, VN:3 người) dưới đây. Rất mong được các độc giả lượng tình nếu có sự sai sót và khác nhau về quan điểm, ngôn từ dịch . Xin hoan nghênh mọi sự góp ý kiến. PMK38.

Lý Bạch
春夜洛陽聞笛
李白
誰家玉笛暗飛聲
散入東風滿洛城
此夜曲中聞折柳
誰人不起故園情

Phiên âm : XUÂN DẠ LẠC DƯƠNG VĂN ĐỊCH
Thùy gia ngọc địch ám phi thanh
Tán nhập Đông phong mãn Lạc Thành
Thử dạ khúc trung văn chiết liễu
Thùy nhân bất khởi cố viên tình.

Dịch thơ : ĐÊM XUÂN LẠC DƯƠNG
NGHE TIẾNG SÁO

I- Tiếng sáo nhà ai lúc chậm, nhanh
Hòa trong gió ngợp Lạc Dương thành.
Đêm khuya khúc nhạc mê hồn liễu
Quê cũ lòng ai chẳng đậm tình ?
Phạm Minh Khôi (dịch)

II- Nhà ai tiếng sáo chậm, nhanh
Hòa trong gió vọng khắp thành Lạc Dương.
Đêm nghe nhạc, liễu ngả tường
Lòng người chạnh nhớ cố hương bồi hồi.
Phạm Minh Khôi (dịch)