PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tự tinhoanggiao
13-07-2017, 03:42 PM
"Đừng bao giờ so sánh bản thân mình với một ai đó". Bởi một điều chắc chắn rằng mỗi người đều có một giá trị riêng không thể đem ra để so sánh được. Hãy tự tin vào chính bản thân mình bạn nhé. Tôi tin vào chính tôi, cũng như bạn tin vào chính bạn có thể làm được những điều có thể... Tôi cũng tin bạn...