PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chim biển và chú chó con của Dòng sông Đàothugiangvu
09-08-2017, 11:15 PM
http://farm5.staticflickr.com/4382/36419111926_5cccd248c8_o.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4344/36464868925_e394cd015b_o.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4389/36419114816_6d8e6a31c7_o.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4383/36296770342_92e17ee221_o.jpg

Chú chó loại Golden retreiver

http://farm5.staticflickr.com/4404/36296784272_d2e4678db4_o.jpg

Thiên Nga trên hồ Ca na

Ngan Hoa
10-08-2017, 08:55 AM
Nhìn như cánh nhạn thiên di
Lầu Mây vắng lặng biết gì nói đây!

Ngàn Hoa