PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chủ đề: Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm TÌNH BUỒN của TG Bùi Thúy MùiNGUYỄN VĂN THÁI
25-09-2017, 01:36 PM
TÌNH BUỒN

Chiều ni vượt mấy quãng đèo
Leo lên đỉnh núi để treo giọt sầu
Đại ngàn mây phủ khoe màu
Lặng nghe gió kể vài câu tình buồn.

25.9.17. BTM!

Tran Xuan Sinh
26-09-2017, 07:34 AM
TÌNH BUỒN

Chiều ni vượt mấy quãng đèo
Leo lên đỉnh núi để treo giọt sầu
Đại ngàn mây phủ khoe màu
Lặng nghe gió kể vài câu tình buồn.

25.9.17. BTM!

1. NGHÈO
(nói lái kiểu miền Trung)

Nghèo đang ở chỗ ngang đèo
Đầu sôi lại khổ đi theo đôi sầu
Giàu mô chỉ thấy giô màu
Luồn bao hàng cấm hóa câu lao buồn./.

TXS 26/9/2017