PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cánh bướm Mariposa - Kenneth Cảollhuyba
27-04-2019, 07:44 AM
Cánh bướm Mariposa

Hôm nay tôi không thể đi bộ,
không thể nhìn
xa hơn
những thứ truớc mặt.
Tôi ngả lưng
chối từ nuớc mắt
một con buớm xinh
mang đến không gian mới.
Trên giuờng ngủ
là bầu trời khác
với đôi cánh buớm
tôi bắt đầu bay.
Mọi đớn đau tan biến
trong ánh sáng khác lạ.
Con buớm xinh mang đến
những tháng năm tuơi sáng.
.
Ken Carroll
" Mariposa "

Today I can not walk
I can not see
further than what
is in front of me
I lay on my back
refusing to cry
transported to space
by a beautiful butterfly
Above my bed
another sky
with wings she sent
I begin to fly
All pain disappears
in another light
transported light years
by the butterfly...

Ken Carroll
April 2019