PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ghép ảnh nghệ thuậthoanggiao
11-04-2020, 08:23 PM
Hoàng Giao mở trang GHÉP ẢNH NGHỆ THUẬT để ghép ảnh thành viên vào ảnh nền phong cảnh, sau này sẽ làm video hình ảnh thành viên diễn đàn. Thành viên nào có ảnh đẹp gửi vào đây Hoàng Giao sẽ ghép, có thể ghép ảnh theo yêu cầu thì thành viên gửi cả hình nền và hình cần ghép nhé. Mong sự hưởng ứng của quý thi hữu

https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/93060480_1696701440487202_1547322866725289984_o.jp g?_nc_cat=100&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=F6ycQ2VPDnIAX91cvPq&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=6d2fb17cf1effd6c7564607b16f7516c&oe=5EB64DF5

hoanggiao
11-04-2020, 08:25 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/92824409_1696697553820924_6142102854493536256_o.jp g?_nc_cat=104&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=ezzzk-w8A4EAX9WKiZQ&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=9f5f4770833e5de7ddab27f1007ee721&oe=5EB8906B

hoanggiao
11-04-2020, 08:27 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/91768823_1571565489667853_1928681422483095552_o.jp g?_nc_cat=109&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=4o1w3QnBUpoAX-3wPux&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=9d675bb81cc820e5d1a929c3b269f9ea&oe=5EB56FC9

hoanggiao
11-04-2020, 08:30 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/92770899_517466345605459_5602400300620054528_n.jpg ?_nc_cat=101&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=fp1DoN6Q2IAAX9gyeiO&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=716189e1b607a834d33e13ea02566722&oe=5EB6E562

hoanggiao
11-04-2020, 08:32 PM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/92964100_1696702000487146_1652213398387032064_o.jp g?_nc_cat=100&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=WTmWjJz-2UwAX-linGr&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=f9cba106f317f4fc3f17814be43849b6&oe=5EB889EC

hoanggiao
11-04-2020, 11:01 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93119823_3641961545876966_7566777943624515584_n.jp g?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=27DxtiWhJ6QAX_QSUsO&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=7c058f915db4d2e3888148c6b1c143b0&oe=5EB5C03B

hoanggiao
11-04-2020, 11:02 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/92812506_3353833874632305_4783462080084705280_n.jp g?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=-cKkEl-TfocAX8iJ2zQ&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=3145a8404e797ea3c039d8fc2e91d809&oe=5EB6B13D

hoanggiao
11-04-2020, 11:02 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/92926828_225023075509423_2194491674212696064_n.jpg ?_nc_cat=101&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=FMPiWV7M0WMAX8wsgfF&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=463610d527ca2cae927cfdf66aaebfab&oe=5EB78794

hoanggiao
11-04-2020, 11:03 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/92823196_249366226240341_7866364956336193536_n.jpg ?_nc_cat=103&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=TZL0BRlsgt0AX8KbofZ&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=629d3d66a0f40ddb5faa11224fbcb654&oe=5EB86F5C

hoanggiao
12-04-2020, 08:28 AM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/93411698_1578745008949901_8887244679339311104_o.jp g?_nc_cat=102&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=rkrsBfQzOjcAX8zz9tT&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=d884f4b56bde0c0a21ded5162e2f6b49&oe=5EB6E4D1

hoanggiao
12-04-2020, 09:24 AM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93157600_688347821968560_8815392152809897984_n.jpg ?_nc_cat=111&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=brUba6pUHBkAX-GneOg&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=a5e8c5fba2eb56e3ef156bb2d970e68e&oe=5EB853D7

hoanggiao
12-04-2020, 09:25 AM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/92781336_522847478657629_8335504749474349056_n.jpg ?_nc_cat=100&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=3-cO6O4jJsYAX9mgbP3&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=c9afaaa4018747967626a930944d6c18&oe=5EB8CB1A

hoanggiao
12-04-2020, 09:25 AM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/92349280_1118462435174166_8044635575480745984_n.jp g?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=jFdtDy6ug6YAX90HaM7&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=933354114a6bba62e6f4930f5099e045&oe=5EB70AA8

hoanggiao
12-04-2020, 09:26 AM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93130623_1346564228870112_7381272495019524096_n.jp g?_nc_cat=100&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=u5HdU01kZaEAX_Y2hRH&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=da60239f9ef21e303556e9e1b678b905&oe=5EB6BDB5

hoanggiao
12-04-2020, 09:26 AM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/92791015_585113805694609_1912635583579029504_n.jpg ?_nc_cat=105&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=SUld5E4Mb6wAX_pCCzK&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=7d03fad88e6b8f25f41f4d7a1afedf74&oe=5EB895EA

hoanggiao
12-04-2020, 09:27 AM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/92951383_218028579526301_4290599352914673664_n.jpg ?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=ROzC50msATgAX9IDQZ3&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=f55c3e91cfee14e1f1a1f69cb3ab5178&oe=5EB7CFA5

hoanggiao
12-04-2020, 09:28 AM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93324797_884650638673503_8315038805107146752_n.jpg ?_nc_cat=106&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=RTIvbAOe67IAX-cbqMf&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=e3234573fd343af7a673da4c17aea710&oe=5EB6D10E

hoanggiao
12-04-2020, 09:37 AM
Hoàng Giao mở trang GHÉP ẢNH NGHỆ THUẬT để ghép ảnh thành viên vào ảnh nền phong cảnh, sau này sẽ làm video hình ảnh thành viên diễn đàn. Thành viên nào có ảnh đẹp gửi vào đây Hoàng Giao sẽ ghép, có thể ghép ảnh theo yêu cầu thì thành viên gửi cả hình nền và hình cần ghép nhé. Mong sự hưởng ứng của quý thi hữu

thylan
12-04-2020, 10:21 AM
Cảm ơn Hoàng Giao đã mở trang ghép tranh cho các thi hữu trong diễn đàn. Mong mọi người hưởng ứng gửi hình qua cho HG để được ghép thành những tấm hình đẹp nhé! Trong khi chờ đợi HG có thể vào kho hình của VNTH tìm những tấm hình của các thi hữu trong những kỳ họp mặt diễn đàn để ghép, có nhiều hình đẹp lắm đó HG! Một lần nữa cảm ơn Hoàng Giao nhiều!

https://cuahanghatgiong.net/wp-content/uploads/2018/03/ban-hat-giong-hoa-hong-xanh-duong-cuahanghatgiong.png

Thy Lan

hoanggiao
12-04-2020, 10:58 AM
Cảm ơn Hoàng Giao đã mở trang ghép tranh cho các thi hữu trong diễn đàn. Mong mọi người hưởng ứng gửi hình qua cho HG để được ghép thành những tấm hình đẹp nhé! Trong khi chờ đợi HG có thể vào kho hình của VNTH tìm những tấm hình của các thi hữu trong những kỳ họp mặt diễn đàn để ghép, có nhiều hình đẹp lắm đó HG! Một lần nữa cảm ơn Hoàng Giao nhiều!

https://cuahanghatgiong.net/wp-content/uploads/2018/03/ban-hat-giong-hoa-hong-xanh-duong-cuahanghatgiong.png

Thy Lan


Cảm ơn ĐHVC Thy Lan đã hưởng ứng nhiệt liệt CHƯƠNG TRÌNH GHÉP ẢNH NGHỆ THUẬT của HG. Mong được sự ủng hộ của toàn thể ACE diễn đàn

hoanggiao
12-04-2020, 08:24 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93429971_525941874716289_2749745931002839040_n.jpg ?_nc_cat=101&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=s4dHMPEdrGkAX-Ht_wY&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=8e839c6c172be62c1cad06055c045941&oe=5EB98029

hoanggiao
12-04-2020, 08:25 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/92953547_590538961546806_3340938309462392832_n.jpg ?_nc_cat=106&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=Y88xJQ94DJgAX_2RuM9&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=e6648558944143feb4d693967a9c6627&oe=5EB7775E

hoanggiao
12-04-2020, 08:26 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93109499_917101462055872_7772668969168666624_n.jpg ?_nc_cat=101&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=iIijGc04n0AAX9MUqGB&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=75b7efba60c139c330032f7c572394f8&oe=5EB7B613

hoanggiao
12-04-2020, 08:27 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/92801378_538742590119883_4072355958477553664_n.jpg ?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=n0P9rfG2x-wAX99BqnK&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=7e38eee556bc0ac2b2feefe922e360a0&oe=5EB8B238

hoanggiao
12-04-2020, 08:29 PM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93303549_2911807742273780_7800839290295943168_n.jp g?_nc_cat=100&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=snyCeZ_JO-QAX8iYmX-&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=914a693010c323ce174b679f3a1c7e71&oe=5EBA31F8

hoanggiao
12-04-2020, 08:30 PM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93122009_607722956622776_7368542611386138624_n.jpg ?_nc_cat=110&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=CUuX2KpjUp0AX8NALBF&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=03fe37781b0a6d2ea99b002a4e60ffc3&oe=5EB74928

hoanggiao
13-04-2020, 08:13 AM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93785865_453791592097271_1705628553732685824_n.jpg ?_nc_cat=102&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=Msmxz8-_W38AX9iUuLl&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=769b3f57e7037d6d317fb64dbeae3f78&oe=5EBB0E98

hoanggiao
13-04-2020, 05:59 PM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93473461_586607072214180_2146046917014978560_n.jpg ?_nc_cat=102&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=lv9CzWIVz9MAX8i_dpu&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=fbc4d3a6f3d8e2d05299c8fb5c299755&oe=5EB8697D

hoanggiao
13-04-2020, 06:23 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93397796_694756161064846_8869518103768203264_n.jpg ?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=OFQBcoadJucAX_N6SZt&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=5d98ec42fafed96cd3e5b1b3452a57bc&oe=5EBB4E52

hoanggiao
13-04-2020, 06:57 PM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93069759_2896049747148954_3649517583532556288_n.jp g?_nc_cat=111&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=Cs1qCD_kaP4AX_zXRB8&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=d38dfdc24619ebd4d50f8493ebf20ad3&oe=5EBAD11F

hoanggiao
13-04-2020, 06:58 PM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93652964_767942847065667_1168416385106182144_n.jpg ?_nc_cat=102&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=W_RS4sfIL_sAX95eg9H&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=4114746aba21234a163474f70c1010c8&oe=5EB7F130

hoanggiao
13-04-2020, 07:15 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93096527_150547766392326_1435818390370385920_n.jpg ?_nc_cat=103&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=fjFQx0A2sAcAX9Y3Ico&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=d268a5138b135c82823f5731f95639cf&oe=5EBA7B47

hoanggiao
13-04-2020, 07:44 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/92951433_1132184783803253_7248417388343853056_n.pn g?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=ZWHq-IGWejEAX9QrnX1&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=85021bad0f486c7736a9b6f932bcad50&oe=5EBB0901

hoanggiao
13-04-2020, 11:27 PM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93234289_230947931564738_3149780220039397376_n.jpg ?_nc_cat=110&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=Bf1QBHoM0DwAX8B0-F1&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=e1f607282c6f6cd7f78ee1b73ef4e7cd&oe=5EB9BB8D

hoanggiao
13-04-2020, 11:27 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93158535_236685147450306_1091323886806499328_n.jpg ?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=eruulzj51FQAX96H3Aj&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=03f07968594b12954fec3552ad958c12&oe=5EBA89E7

hoanggiao
13-04-2020, 11:28 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93121237_1007568199637393_7227016481135919104_n.jp g?_nc_cat=106&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=esYER72qWj8AX_t3ocF&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=f05a1705a129c1ca2ddaa0d8da354790&oe=5EB89238

hoanggiao
13-04-2020, 11:38 PM
RvOCXIX1NZw


HÌNH ẢNH DIỄN ĐÀN THI HỬU

hoanggiao
21-04-2020, 08:11 PM
Ảnh nền:
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/94433205_1587696251388110_2465035950565097472_n.jp g?_nc_cat=105&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=A4qBgFIKpe0AX8IYtfY&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=265c05e359b02077b837a7d8de949727&oe=5EC37A62
Ảnh cần ghép:
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/93852233_1587696461388089_208293016069210112_n.jpg ?_nc_cat=109&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=jlngiB1XMPIAX-Liz0S&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=b60b9f1dadafff0c813fed06aa59426d&oe=5EC4BE8B
Ảnh ghép đầu vào ảnh nền:
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/94114191_1706626532828026_1014618944880771072_n.jp g?_nc_cat=103&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=5JxmY3ULOzYAX-kf-UK&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=f215127abe6e25ee92657692185d5346&oe=5EC53934
Ảnh nền
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/94107434_1587685091389226_2523039166069997568_n.jp g?_nc_cat=109&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=CxD2jClMAFYAX-WP-gT&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=f6f8a038df42fea2ed8922ac87823691&oe=5EC4CDC1
Ảnh ghép đầu vào ảnh nền
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/93257826_1706626529494693_7761186541606535168_n.jp g?_nc_cat=100&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=1v3StzjCyxkAX-ByM3E&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=fa70a33c5e4222ff2a78ad70f898bbca&oe=5EC63928
Ảnh nền:
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/93886952_1706624909494855_31095954065063936_n.jpg? _nc_cat=100&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=oRiKfXzyY4gAX9IJawS&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=2be7476cd49141b90f5894a6af03e0bf&oe=5EC4C3AB
Ảnh cần ghép:
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/93781429_1706624959494850_8876193002637230080_n.jp g?_nc_cat=100&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=2KToKeora3IAX-8pR6K&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=dacb4769eb80f3516683d560c54d52b8&oe=5EC64F0D
Ảnh ghép khuôn mặt cần ghép vào ảnh nền:
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93721531_259197608810786_4018309588968275968_n.jpg ?_nc_cat=110&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=xtF-JAHlKg8AX_CxfM4&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=49d482427a424c618a9ffd9b9902ae1d&oe=5EC37505
Ảnh cần ghép:
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/93220520_1706624419494904_7411198920899952640_n.jp g?_nc_cat=104&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=OqUD-SOfMX0AX9nHfso&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=789ae967f48fea13ab826c98e34f9efe&oe=5EC2C73A
Ảnh đã ghép:
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/94742002_1706624429494903_2221417992422424576_n.jp g?_nc_cat=109&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=MTPk4JowaQMAX_djfy2&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=86f7e2ee3ca44a798987f9088ebc36c0&oe=5EC5C88A