PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tác giả Huy Thanh Tản mạn về bài Tràng Giang của nhà thơ Huy Cận - Mai Mơ diễn đọchoanggiao
26-12-2020, 02:20 PM
Sjiv_x7pdkg


Tác giả Huy Thanh Tản mạn về bài Tràng Giang của nhà thơ Huy Cận - Mai Mơ diễn đọc

Huy Thanh
27-12-2020, 08:04 PM
Sjiv_x7pdkg


Tác giả Huy Thanh Tản mạn về bài Tràng Giang của nhà thơ Huy Cận - Mai Mơ diễn đọc

Rất cảm ơn Hoàng Giao đã dựng bài và Maimơ diễn đọc. Bài nầy tôi viết rất lâu rồi, thật sự đã quên mất.
Không ngờ muội Hoàng Giao vẫn tìm được để Maimơ diễn đọc. Dựng bài rất hay và diễn đọc thật tuyệt vời.
Cảm ơn hai muội rất nhiều.
Trân trọng

hoanggiao
27-12-2020, 09:18 PM
Rất cảm ơn Hoàng Giao đã dựng bài và Maimơ diễn đọc. Bài nầy tôi viết rất lâu rồi, thật sự đã quên mất.
Không ngờ muội Hoàng Giao vẫn tìm được để Maimơ diễn đọc. Dựng bài rất hay và diễn đọc thật tuyệt vời.
Cảm ơn hai muội rất nhiều.
Trân trọng

Anh ui, chị Mai Mơ tìm được ở đâu rồi đọc bài của anh đấy. Chị gửi em giọng đọc. Em chỉ dựng hình thôi ạ. Em không ngờ anh viết hay thế, tuyệt vời, cũng không ngờ chị Mai Mơ đọc truyền cảm thế. Cà 2 đều tuyệt vời

buixuanphuong09
29-12-2020, 08:03 AM
Điếc không nghe được, giá mà được đọc ...!!!!!!

thylan
31-12-2020, 08:01 AM
Sjiv_x7pdkg


Tác giả Huy Thanh Tản mạn về bài Tràng Giang của nhà thơ Huy Cận - Mai Mơ diễn đọc

Thy Lan thấy các huynh, tỷ, ,muội cả ba đều tuyệt vời!
Thương tặng quý huynh tỷ muội một vườn hồng ngát hương

https://img2.thuthuatphanmem.vn/uploads/2018/12/31/vuon-hoa-hong-dep_111458851.jpg