PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ảnh chụp những sinh vật trong hồ nuôi cá ở Mỹ (Florida)thugiangvu
05-11-2011, 09:36 AM
http://ne2.upanh.com/b6.s18.d1/fbd0e5346d55be035e79cd1822640dc1_37491682.tgv66.jp g

http://ne0.upanh.com/b4.s11.d2/ee601128c5b2f3c19999b531e8ed22be_37491680.tgv63.jp ghttp://ne2.upanh.com/b6.s9.d3/ab228b35d3c313fdeaef94e8a7e02c76_37491672.tgv36.jp g

http://ne8.upanh.com/b3.s8.d3/6e0faef207a35b2bbf89d16f63a3dbf9_37491678.tgv61.jp g

http://ne6.upanh.com/b6.s2.d3/0b8c8f3d7bb38f9478d01542e82db579_37491676.tgv67.jp g

http://ne6.upanh.com/b4.s2.d1/b2518c50b41ed95406e616c091c87c46_37491686.tgv37.jp g

Trần Vi Thông
15-11-2011, 01:24 PM
Ảnh thì chụp quá tuyệt vời
Hình "cô phó nháy" sao rồi chưa "phô"?
Hôm nào ráng gửi mấy "bô"
Bà con thưởng lãm xem cô thế nào?
Đoán mò chửa biết ra sao...
Dặn câu "ít nói"...(cứ) tào lao hót nhiều!
:gn13:
hahaha
vịt hồng

thugiangvu
16-11-2011, 07:41 AM
http://inlinethumb52.webshots.com/46643/2140500750061153358S600x600Q85.jpg


http://inlinethumb30.webshots.com/46813/2788027680061153358S600x600Q85.jpg


http://inlinethumb21.webshots.com/46932/2754978220061153358S600x600Q85.jpg


http://inlinethumb02.webshots.com/49025/2520189340061153358S600x600Q85.jpg

http://inlinethumb54.webshots.com/49141/2063170270061153358S600x600Q85.jpg

thugiangvu
16-11-2011, 07:58 AM
Ảnh thì chụp quá tuyệt vời

Hình "cô phó nháy" sao rồi chưa "phô"?
Hôm nào ráng gửi mấy "bô"
Bà con thưởng lãm xem cô thế nào?
Đoán mò chửa biết ra sao...
Dặn câu "ít nói"...(cứ) tào lao hót nhiều!
:gn13:
hahaha

vịt hồng


Hình tui sao lại hỏi tui
Hỏi người đã giữ từ thời mới yêu
Chít mồ tui lại nói nhiều .......
:gn13:
Người xem tủm tỉm cười tui .......một mình
Ai khen cái nụ cuời xinh
Để tui lải nhải cùng mình chung vui .
3 B