PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hoa bắt đầu nở từ nụ nhỏ ...., rất nghệ thuậtthugiangvu
22-11-2011, 03:50 AM
http://player.vimeo.com/video/27920977?title=0&amp%3bbyline=0&amp%3bportrait=0href (http://player.vimeo.com/video/27920977?title=0&amp%3bbyline=0&amp%3bportrait=0href)= <http://player.vimeo.com/video/27920977?title=0&amp%3bbyline=0&amp%3bportrait=0href (http://player.vimeo.com/video/27920977?title=0&amp%3bbyline=0&amp%3bportrait=0href)=>


Xin các bạn bấm vào link trên đây , và khi thấy nụ hồng trắng thì bấm 1 cái nữa vào nụ hồng trắng ,


bạn sẽ vừa nghe nhạc và vừa ngắm hoa nở , rất nghệ thuật .
Thugiangvũ