PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chuyện của người giàTRẦN THỊ THANH LIÊM
03-01-2012, 09:21 AM
Chuyện của người già
老人心事

眼睛看得远
小边脲得近
旧事忘不了
新事记不住
坐着打瞌睡
躺着睡不着
上面有想法
下面没法办
过去硬着等
现在等着硬

Phỏng dịch:
Chuyện của người già

Mắt nhìn còn rất xa
Đứng tè chỉ nửa bước
Chuyện cũ chẳng thể quên
Chuyện mới không nhớ được
Ngồi thì gà gật ngủ
Nằm thì mắt tỉnh khô
Đầu trên còn mộng ước
Đầu dưới chẳng nghe theo
Xưa "...ương" để chờ đợi
Giờ đợi để chờ "...ương".

12/2011
Theo CCP
TTTL ST

Khắc Hiền
03-01-2012, 01:42 PM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc gàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở tình ngan ngát
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012