PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thủ Chu Đãi ThốNhuMai
26-01-2012, 12:02 PM
守株待兔

宋 人 有 耕 者 ,
田 中 有 株 ,
兔 走 觸 株 ,
折 頸 而 死 ;
因 釋 其 耒 而 守 株 ,
冀 復 得 兔 。
兔 不 可 復 得 ,
而 身 為 宋 國 笑 。Thủ chu đãi thố
Tống nhân hữu canh giả
Điền trung hữu chu
Thố tẩu xúc chu
Chiết cảnh nhi tử
Nhân thích kỳ lỗi
Bối phục đắc thố
Thố bất khả phục đắc
Nhi thân vi Tống quốc tiếu.


Văn Hán Cổ
( Dịch Thơ)

ÔM CÂY ĐỢI THỎ

Có người nước Tống nông phu
Đang cày gặp thỏ đâm đầu gốc cây.
Vội vàng vứt bỏ cái cày:
“A ha! Được thỏ vì cây lạ lùng.”
Thế là chẳng muốn ra công
Lại ngồi bên gốc mà mong thỏ rừng
Ngày qua ngày lại mỏi mòn
Thỏ đâu không thấy chỉ còn gốc cây.
Làm bia cho cả nước cười
Ngu si khờ dại người người mỉa mai.

Ở đời đâu có vận may
Không công không cán rớt ngay cho mình?
Hiểu thông thấu lý đạt tình
Làm người phái tự cứu mình mà thôi.

Như Mai