PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ca Dao Tục Ngữ Vần AThao Thuc
28-04-2012, 12:48 AM
Ca Dao Tục Ngữ Vần A

1. Ai buồn, ai khóc thiết tha
Tui vui, tui cũng chan hòa giọt châu

2. Ai cũng tưởng bậu hiền
Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai

3. Ai đem con sáo sang sông
Ðể cho con sáo sổ lồng bay cao

4. Ai đi đâu ấy hỡi ai
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm
Tìm ai như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc, đi tìm biển Ðông

5. Ai kêu là rạch, em gọi là sông
Phù sa theo nước chảy mênh mông
Sông ơi, thấm mát đời con gái
Chẳng muốn lìa sông, chẳng muốn lấy chồng

6. Ai làm Nam Bắc phân kỳ
Cho hai giòng lệ đầm đìa nhớ thương

7. Ai mà hảo ngọt thì ăn bánh cam
Ai mà nhát gan thì sợ bánh tét
Ai ham trồng kiểng thì mê bánh bông lan
Còn như bánh tráng thì để hàng trai tơ
Chỉ mấy ả giang hồ, bánh bèo đớp sạch

8. Ai mà nói dối cùng ai
Thì trời giáng hạ cây khoai giữa đồng
Ai mà nói dối cùng chồng
Thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao

9. Ai nhứt thì tôi đứng nhì
Ai mà hơn nữa, tôi thì thứ ba

10. Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần

11. Ai ơi, chơi lấy kẻo già
Măng mọc có lứa, người ta có thì
Chơi Xuân kẻo hết Xuân đi
Cái già sòng sọc nó thì theo sau

12. Ai ơi, chớ lấy chồng chung
Chồng chung hai vợ, một mùng
Day qua con vợ nọ, chọc khùng con vợ kia

13. Ai ơi chớ lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
Hay nằm thời có võng đào
Dài lưng thời có áo chào nhà vua
Hay ăn thời có gạo kho
Việc gì mà chẳng ăn no lại nằm

Thao Thuc
28-04-2012, 01:01 AM
14. Ai ơi, chớ nghĩ mình hèn
Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong

15. Ai ơi chớ vội cười nhau
Cười người hôm trước hôm sau người cười

16. Ai ơi chớ vội cười nhau
Nhìn mình cho tỏ trước sau hãy cười

17. Ai ơi chẳng chóng thì chầy
Có công mài sắt, có ngày nên kim

18. Ai ơi đã quyết thì hành
Ðã đốn thì vác cả cành lẫn cây