PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nho nhỏ vườn thơ - Thiếu nhiTRUNGTRUNGNIEN
01-06-2012, 08:12 AM
.
MĂNG NON

Bên Tre Măng đã vươn mình
“Xin chào bác Nắng lung linh ngập tràn!”
Cô Trăng huyền dịu, mênh mang
Xoa đầu: “… Mau lớn, rỡ ràng tương lai!”

01.6.2012
TTN

thylan
07-06-2012, 02:20 PM
Lời con

Có cha trên bước đường dài
Ầu ơ mẹ hát ru bài ca dao
Yêu cha, thương mẹ làm sao!
Con xin gắng học mai sau nên người

Thy Lan (thân tặng TTN)

TRUNGTRUNGNIEN
08-06-2012, 11:35 AM
.
NGHE BÀ KỂ CHUYỆN

Con gà biết mỗi chữ “o”
Con trâu bắt chước nhai cho nát trầu
Con chó cứ hỏi “đâu…? đâu…?”
Con mèo luôn miệng bảo "đau", đi nằm

08.6.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
11-06-2012, 02:20 PM
.
QUẢ BÓNG

Bà ơi quả bóng thật to
Sao không mang bổ chia cho mọi người?
Chắc là nó chẳng còn tươi
Đá qua, đá lại hỏng rồi còn đâu!

11.6.2012
TTN