PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường luật Thủ vĩ ngâmnguyenxuan
17-06-2013, 08:49 AM
Thủ vĩ ngâm
(Bài 1)

Góc thành Nam, lều một gian,
No nước uống, thiếu cơm ăn.
Con đòi trốn, dường ai quyến,
Bà ngựa gầy, thiếu kẻ chăn.
Ao bởi hẹp hòi khôn thả cá,
Nhà quen thú thứa ngại nuôi vằn.
Triều quan chẳng phải, ẩn chẳng phải,
Góc thành Nam, lều một gian.

Nguyễn Trãi


Chữ Nôm:

首尾吟
谷城南犼蔑間
奴搩俧少琟吿
昆隊遁揚埃眷
堏馭檝少几绖
傉瞸狹回坤且琾
茹涓趣庶礙挼働
朝官拯沛隱拯沛
谷城南伨蔑間

Nguyên Xuân chép vào đây bài thơ Thủ vĩ ngâm của Danh nhân Nguyễn Trãi. Xin giới thiệu thơ Đường luật Thủ vĩ ngâm để các thi hữu tham khảo đặng làm phong phú thêm sáng tác của mình.
Trân trọng
Nguyên Xuân

nguyenxuan
17-06-2013, 10:29 AM
XUÂN MƠ ...
(Thủ vĩ ngâm)

Vin cành lộc biếc mộng lòng khơi
Hạnh phúc giao thoa giữa đất trời
Vạn cánh hoa xinh ngào ngạt nở
Muôn làn gió mát nhẹ nhàng rơi
Tim hồng hóa chữ tình lên tiếng
Ý đẹp thành thơ nghĩa kết lời
Nắng tỏa ngàn phương đời rộn bước
Vin cành lộc biếc mộng lòng khơi.

QN