PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nằm mà nghe đọc truyệnthugiangvu
18-07-2013, 07:05 AM
Mời các bạn nghe đọc truyện , các bạn cứ bấm vào truyện nào bạn thích nghe ..là nghe suốt đêm ngày ....
Truớc hết bạn save vào My Doc của bạn và mở lúc nào bạn muốn nghe .
NẰM MÀ NGHE ĐỌC TRUYỆN, NGHE NHẬCnnhhhhuunngg
http://vnthihuu.net/mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://img2.news.zing.vn/2013/05/03/img4942.jpg
o Bố Già (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Bo%20gia) (Mario Puzo, Ngoc Thu Lang). <-- click ngay các hàng tiểu tựa để đi thẳng vào nơi quí bạn chọn.
o Tiểu Thuyết Quỳnh Dao (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Quynh%20Dao) (Bóng Hoàng Hôn, Em là Canh Hoa Rơi, Hoàn Châu Công Chúa, Tam Độ Mai, Xóm Vắng)
o Thần Điêu Hiệp Lữ (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#than%20dieu%20hiep%20lu) (Kim Dung)
o Hiệp Khách Hành (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Hiep%20khach%20hanh)(Kim Dung)
o HCD Hàn Huyên và Nhờ giúp (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/HCD%20Han%20huyen%20%28Bat%20duoc%20thu%20pham%29. htm) (HCD)
o Đông Chu Liệt Quốc (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Dong%20chu%20liet%20quoc)http://vnthihuu.net/mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://img2.news.zing.vn/2013/05/03/img5186dl-duy.jpg

o Lộc Đỉnh Ký (Kim Dung) (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Loc%20Dinh%20Ky)
o Hán Sở Tranh Hùng (Mộng Bình Sơn) (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Han%20so%20tranh%20hung)
o Âm Thanh và Ngôn Từ (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Am%20thanh%20va%20ngon%20tu)(Thế Ngữ Trần Như Vĩnh Lạc) đài VOVN Houston Texas
o Papillon, Người Tù Khổ Sai (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Papillon) (Henri Charrière)
o Trong Gia Đình (Hector Malot) Tố Tâm (Hoàng Ngọc Phách) (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#to%20tam%20trong%20gia%20dinh)
o Đồi Gió Hú (Emily Brontë) (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Doi%20gio%20hu)
o Đội Mũ Lệch (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#doi%20mu%20lech)
o Không Gia Đình (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#khong%20gia%20dinh) (Hector Malot)http://vnthihuu.net/mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://img2.news.zing.vn/2013/05/03/img5051dl-duy.jpg

o Gánh Hàng Hoa (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#ganh%20hang%20hoa)
o Thần Thoại Hy Lạp (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Than%20thoai)
o 139 Chuyện ngắn do Sơn Huy và Thục Quyên (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Chuyen%20ngan%20Son%20Huy) đọc trên đài Radio VOVN (Houston Texas)
o Tế Điên Hòa Thượng (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Te%20dien%20hoa%20thuong) (Cu sĩ Khánh Vân)
o Quê Hương Mến Yêu (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Que%20huong%20men%20yeu) (Radio VOVN Houston)
o Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Tam%20quoc%20chi%20audiobook) (audiobook (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm))
o Tam Quốc Diễn Nghĩa (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Tam%20quoc%20%28film%20track%29) (film audio track)
o Liêu Trai Chí Dị (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Lieu%20trai%20chi%20di) (Bồ Tùng Linh)
o Bảy Mươi Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Bay%20Muoi%20nam)(1930 - 2000) SBS radio (Úc Châu) do Hoài Nam biên soạn
o Cà kê về tiểu thuyết Kim Dung (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Ca%20ke%20Kim%20Dung)
o Chương Trình Có Những Niềm Riêng Hồng Khuê (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Co%20nhung%20niem%20rieng) (Radio VOVN Houston Texas)
o Chương trình Thơ Nhạc Bích Huyền (mhtml:{85FF8613-801C-4E0B-A898-0E6851DD0D9D}mid://00000148/!x-usc:http://ndclnh-mytho-usa.org/Audiobook.htm#Tho%20nhac%20Bich%20Huyen) (9-Feb-2013 thêm 50 chương trình Thơ Nhạc của Bích Huyển trên đài VOA)