PDA

Xem phiên bản đầy đủ : CHINH PHỤ NGÂM - Thái ThuậnTRẦN THỊ THANH LIÊM
11-08-2013, 01:44 AM
征妇

蔡顺

庭草成巢柳又丝
征夫何日是归期
半帘残月伤心夜
一枕啼鹃落泪时
塞北云长孤燕影
江南春尽老蛾眉
昨来几度 相思梦
曾到 君边知不知

THÁI THUẬN

CHINH PHỤ NGÂM

Đình thảo thành sào liễu hựu ty
Chinh phu hà nhật thị quy kỳ?
Bán liêm tàn nguyệt thương tâm dạ
Nhất chẩm đề quyên lạc lệ thì
Tái Bắc vân trường cô nhạn ảnh
Giang Nam xuân tận lão nga my
Sạ lai kỷ độ tương tư mộng
Tằng đáo quân biên tri bất tri

KHÚC NGÂM NGƯỜI VỢ CÓ CHỒNG RA TRẬN

Sân cỏ um tùm..liễu rủ tơ
Đợi chàng chinh chiến đến bao giờ..?
Nửa rèm trăng rụng đêm buông tủi
Đơn gối... quốc than..lệ trực chờ
Ải Bắc mây dài , côi cánh nhạn
Sông Nam xuân cạn nhợt mày xơ
Bấy lâu đằng đẵng trao thương nhớ
Có hiểu..! Theo người mỗi giấc mơ..

Gia Hưng 10/8/13

VỀ MIỀN TRUNG
11-08-2013, 06:44 AM
征妇

蔡顺

庭草成巢柳又丝
征夫何日是归期
半帘残月伤心夜
一枕啼鹃落泪时
塞北云长孤燕影
江南春尽老蛾眉
昨来几度 相思梦
曾到 君边知不知

THÁI THUẬN

CHINH PHỤ NGÂM

Đình thảo thành sào liễu hựu ty
Chinh phu hà nhật thị quy kỳ?
Bán liêm tàn nguyệt thương tâm dạ
Nhất chẩm đề quyên lạc lệ thì
Tái Bắc vân trường cô nhạn ảnh
Giang Nam xuân tận lão nga my
Sạ lai kỷ độ tương tư mộng
Tằng đáo quân biên tri bất tri

NỖI LÒNG VỢ LÍNH
(Cảm tác Chinh Phụ Ngâm – Thái Thuận)

Vườn cỏ lên đầy tựa liễu giăng
Chiều qua sáng lại bẵng tin chàng
Nửa vầng khuyết nguyệt hồn đau đớn
Một chữ thuyền quyên lệ bẽ bàng
Lẻ nhạn mây chùng treo Bắc ải
Bạc đầu xuân mãn níu Nam giang
Bao ngày khắc khoải trong lầu mộng
Liệu chốn biên thùy hiểu thấu chăng…?

VMT 11/03/2013
http://caonguyenviet.files.wordpress.com/2011/09/75155112426642401.jpg