PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Viết tặng cháu tôi - Phạm văn Táphamvanta_bn
17-08-2013, 03:30 PM
Đánh thức

Chú gà đánh thức
Hai ông cháu ta
Bật dậy chạy ra
Quần nhau mấy xéc

Ông xin tự xếp
Cầu thủ hạng hai
Cháu khoái tranh tài
Đập nhanh mươi quả

Tay dẻo như múa
Thắng luôn mấy phùa
Dơ tay ông thua
Cháu cười khúc khích