PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Dịch thơ Nguyễn TrãiHoàng Nguyễn Thái Hà
28-09-2013, 07:54 PM
Dịch thơ Nguyễn Trãi
歸昆山舟中作
十年飄轉嘆蓬萍,
歸思搖搖日似旌。
幾托夢魂尋故里,
空將血淚洗先塋。
兵餘斤斧嗟難禁,
客裡江山只此情。
鬱鬱寸懷無奈處,
船窗推枕到天明。
Âm Hán Việt:
Quy Côn Sơn chu trung tác

Thập niên phiêu chuyển thán bồng bình,
Quy tứ dao dao nhật tự tinh.
Kỷ thác mộng hồn tầm cố lý,
Không tương huyết lệ tẩy tiên doanh.
Binh dư cân phủ ta nan cấm,
Khách lý giang sơn chỉ thử tình.
Uất uất thốn hoài vô nại xứ,
Thuyền song thôi chẩm đáo thiên minh.


Dịch nghĩa:

Cảm tác trong thuyền về Côn Sơn
Mười năm phiêu diêu than phận bọt bèo
Lòng muốn về ngày ngày vẫy như đuôi cờ
Bao lần nhờ hồn mộng đi tìm quê cũ
Mong đem huyết lệ rửa mộ tổ tiên
Sau cơn binh lửa, búa rìu khôn cấm nổi
Non sông đất khách, chỉ có tình này
Tấc lòng bùi ngùi chẳng biết làm sao
Nằm ở cửa sổ thuyền, trở gối đến sáng.

TRẦN THỊ THANH LIÊM
28-09-2013, 08:02 PM
Dịch thơ Nguyễn Trãi
歸昆山舟中作
十年飄轉嘆蓬萍,
歸思搖搖日似旌。
幾托夢魂尋故里,
空將血淚洗先塋。
兵餘斤斧嗟難禁,
客裡江山只此情。
鬱鬱寸懷無奈處,
船窗推枕到天明。
Âm Hán Việt:
Quy Côn Sơn chu trung tác

Thập niên phiêu chuyển thán bồng bình,
Quy tứ dao dao nhật tự tinh.
Kỷ thác mộng hồn tầm cố lý,
Không tương huyết lệ tẩy tiên doanh.
Binh dư cân phủ ta nan cấm,
Khách lý giang sơn chỉ thử tình.
Uất uất thốn hoài vô nại xứ,
Thuyền song thôi chẩm đáo thiên minh.


Dịch nghĩa:

Cảm tác trong thuyền về Côn Sơn
Mười năm phiêu diêu than phận bọt bèo
Lòng muốn về ngày ngày vẫy như đuôi cờ
Bao lần nhờ hồn mộng đi tìm quê cũ
Mong đem huyết lệ rửa mộ tổ tiên
Sau cơn binh lửa, búa rìu khôn cấm nổi
Non sông đất khách, chỉ có tình này
Tấc lòng bùi ngùi chẳng biết làm sao
Nằm ở cửa sổ thuyền, trở gối đến sáng.

Dịch thơ:

Cảm tác trong thuyền về Côn Sơn

Mười năm trôi dạt phận chòng chành
Nỗi nhớ quê nhà mãi quẩn quanh
Muốn gửi mộng hồn nơi cố quận
Mong hòa huyết lệ mộ cha anh
Lửa binh rìu búa nào xong tội
Non nước tha hương mãi vẹn tình
Nằm ngóng song ngoài lòng khó tả
Xuôi thuyền trằn trọc suốt năm canh.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/09/2013
Trần Thị Thanh Liêm